Skip to main content

El teixit socioeconòmic de la demarcació de la Cambra de Terrassa ha mantingut activitat en molts sectors industrials, però és  conscient de la gravetat de la situació sanitària i assumeix el necessari confinament decretat

LES EMPRESES DEMANEN CONCRECIÓ, CLAREDAT I RAPIDESA PER ASSEGURAR LA LIQUIDITAT QUE POSSIBILITI EL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT,DAVANT EL COVID-19

Les empreses productives han reorganitzat els torns i implantat mesures preventives entre els treballadors. A excepció dels sectors estratègics, com l’alimentació i el farmacèutic, la davallada de comandes ha estat una constant

El teletreball s’ha implantat en els serveis administratius de les empreses productives i en les empreses de serveis

El nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) i el nombre de treballadors afectats serà rellevant de perllongar-se la situació. A curt termini però, empreses i treballadors estan estructurant formules menys disruptives

Pel que fa als serveis de la Cambra, prestats majoritàriament per via telemàtica i en modalitat teletreball, segueixen actius per mantenir l’atenció al teixit socioeconòmic de la demarcació

 

Terrassa, 21 de març 2020. En el marc dels serveis prestats i en trucades ad-hoc i fruit de les respostes de mig centenar d’empreses, quines respostes s’han tabulat, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha extret una primera valoració de com està afectant la crisi del coronavirus al teixit empresarial de la seva demarcació.

S’ha preguntat com s’està afrontant la situació d’alarma; com s’estan organitzant; quines són les principals dificultats; evolució de les seves vendes, producció, logística, etc.; què és el que més els preocupa; i quines mesures i ajuts consideren necessàries.

En la primera setmana de la declaració d’alerta sanitària per la pandèmia del COVID-19, l’activitat industrial a la demarcació s’ha mantingut a excepció del comerç no alimentari i les empreses vinculades al sector de l’automòbil. “Malgrat això, el teixit socioeconòmic de la demarcació de la Cambra de Terrassa és conscient de la gravetat de la situació sanitària i assumeix com a necessari el confinament decretat”, en paraules del president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs.

Les empreses han organitzat el teletreball en els departaments que ho permeten i reorganitzat els torns de treball aplicant mesures sanitàries preventives per donar sortida a les comandes pendents. Però, mostren la seva preocupació per la davallada de noves comandes i reclamen a les administracions mesures a aplicar.

La incertesa és l’element més destacat pels empresaris consultats, tant en la durada de la situació d’alerta provocada per la pandèmia, el que limita la seva capacitat de prendre decisions; com de si podran mantenir la seva activitat en les pròximes setmanes, ja sigui per falta de comandes, d’aprovisionament de matèries primeres, per malaltia dels seus treballadors o per decretar-se un confinament dels sectors no estratègics.

I per això, en el marc de les grans xifres d’ajuts anunciades, reclamen de forma unànime un pla amb concreció, claredat i rapidesa per garantir la liquiditat i per assegurar reprendre l’activitat quan sigui possible. Ha estat força comuna la valoració negativa que s’aturi tota activitat empresarial pels efectes que això tindria a curt i mitjà termini per la pròpia empresa i per l’economia en general.

Malgrat el degut seguiment si es decreta, els empresaris, prioritzant la salut dels seus treballadors, estimen que, amb la deguda utilització i accés al material preventiu, mantenir l’activitat seria bo per l’economia.
En aquesta situació generalitzada, són una excepció aquelles empreses en les quals la seva cadena de valor va lligada a les necessitats del moment, com el sector farmacèutic, que han vist incrementar les seves comandes -en alguns casos per sobre del 48%- i s’han vist obligades a demanar reforços de personal.

Teletreball
La implantació del teletreball en les àrees administratives o de gestió de les empresesproductives i a les empreses de serveis ha suposat problemes inicials de reorganització en aquelles empreses que, fins ara, no havien implementat els circuits i programes necessaris. Però, en la majoria dels casos aquestes incidències inicials s’han solucionat d’una manera més o menys efectiva. Alguns empresaris manifesten les dificultats per controlar la productivitat en aquests nous sistemes de treball però, especialment es destaca que la problemàtica principal, amb el pas del temps, serà mantenir la comunicació directa amb els clients.

Mesures preventives contra la malaltia
La reorganització dels torns de treball en les àrees d’elaboració de producte o de prestació de serveis ha estat la mesura més aplicada al llarg d’aquesta setmana. La majoria d’empreses han aconseguit, amb aquesta mesura, mantenir la distància personal entre treballadors, alhora que han implementat serveis especials de neteja i desinfecció entre torn i torn. Però, quasi bé totes han tingut dificultats per accedir a materials complementaris de seguretat sanitària com les mascaretes.

ERTO’s
La majoria de les empreses consultades vinculades al sector de l’automòbil ja han tramitat o ho estan fent Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Només en alguns casos s’ha complementat econòmicament la prestació per part de l’empresa. Una altra opció ha estat complementar el sou amb accés a formació especialitzada. Però la majoria de les empreses consultades estan habilitant en aquests moments fórmules menys disruptives: des de l’acord per avançar dies de vacances, a la borsa d’hores o a la reducció de jornada i sou. Mesures que els empresaris asseguren que podran mantenir durant dues o tres setmanes.

Les reclamacions de mesures i ajuts
Els empresaris reclamen a les entitats econòmiques que es constitueixin en un lobby que pressioni a les administracions per aconseguir, bàsicament:

– Accés fàcil i ràpid al finançament per pal·liar la manca de tresoreria i assegurar la liquiditat de les empreses i que no es trenqui la cadena de
pagaments.
– Ajornament de l’Impost de Societats, IVA, IRPF
– Bonificació directa o ajornament de l’IAE, taxa de residus…
– Assegurar la cadena de subministrament.

 

Descarregar notícia

Close Menu