Skip to main content

Les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa denuncien l’incompliment del termini per a la signatura de l’acord per a la redacció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de Castellar, Sabadell i Terrassa

Sabadell – Terrassa, 31 de març 2023 – El Grup Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya va facilitar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per enguany en aconseguir l’acord del Govern sobre diverses temàtiques. Entre aquestes, hi consta que, durant el primer trimestre de 2023, s’havia de signar el conveni amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per garantir la redacció de l’assenyalada infraestructura, la Ronda Nord dels sistemes urbans de Castellar, Sabadell i Terrassa.

En una intervenció d’aquest matí a la Cambra de Girona, el Secretari d’Estat d’Infraestructures Sr. Xavier Flores a la vegada que ha confirmat que les obres del tram Abrera Terrassa de la B40 van al ritme previst i, per tant, tal com es va comprometre en la darrera edició dels Premis Cambra de Terrassa, la finalització es preveu per abans d’acabar l’any, pel que fa a la signatura de l’assenyalat conveni ha manifestat a pregunta del president de la Cambra de Terrassa, que no podia concretar quan es perfeccionaria.

Les cambres vallesanes, coneixedores de l’oposició d’ERC a aquesta infraestructura, valoren la manca d’interès del Departament de Territori com a molt perjudicial per avançar en l’execució aquesta infraestructura que consideren cabdal i instant a l’Hble Conseller Sr. Juli Fernández per acomplir, sense demora, els compromisos del Govern.

Close Menu