Skip to main content

L’ECONOMIA DE LES POBLACIONS DE LA DEMARCACIÓ DE CAMBRA DE TERRASSA RESISTEIX LA DESACCELERACIÓ

La previsió de l’informe de conjuntura és que el 2020 es mantindran els creixements per sobre del 2%, per la demanda interna i la inversió, però apunta que les exportacions podrien presentar una tendència a la baixa

 L’informe de conjuntura econòmica del 3r trimestre de 2019 va ser presentat, ahir a la tarda, en la reunió dels membres del Ple de la Cambra de Terrassa, celebrada a la seu de l’institut tecnològic Leitat

*Fotografia de la reunió dels membres del Ple de la Cambra de Terrassa, celebrada ahir a la tarda a la seu de l’institut tecnològic Leitat i que va comptar amb la presència de l’alcalde de Matadepera, Nil López.

Terrassa, 27 de novembre de 2019. L’economia de les poblacions de la demarcació de la  Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa manté la seva estabilitat per cinquè trimestre consecutiu, segons l’informe de conjuntura del tercer trimestre de 2019, presentat en la reunió dels membres del Ple de la institució, celebrada ahir a la tarda a la seu de l’institut tecnològic Leitat. Les previsions fins a final d’any denoten un lleuger increment i les dades fan preveure creixements per sobre del 2% al llarg de 2020. Malgrat suposa una certa desacceleració en relació a creixements anteriors, el percentatge és especialment significatiu si es té en compte que les expectatives de creixement de la  CE per a la zona euro no superen l’1,2% per al pròxim any. La major “resistència” al procés de desacceleració econòmica de la demarcació de la Cambra de Terrassa se sustentaria a la demanda interna i a la inversió, perquè les previsions també assenyalen que les exportacions poden presentar una tendència a la baixa, arrossegades per les exportacions de la indústria i del sector de l’automòbil i, a l’espera del que es pugui derivar del Brexit i les guerres comercials.

La confiança empresarial

El nivell de confiança empresarial s’ha situat en el tercer trimestre en un índex de 2,9 punts, el segon més baix des de 2015 i molt similar al registrat al quart trimestre de 2018, que va ser de 2,8 punts. Aquesta evolució ve motivada perquè, encara que els empresaris confien en el manteniment estable de l’activitat econòmica fins a finals de 2019, creix de forma significativa el nombre dels que creuen que l’ocupació tindrà una evolució a la baixa i que els preus no afavoriran l’evolució dels seus negocis.

La capacitat productiva mitja de les empreses de la demarcació es va situar en el tercer trimestre en un 72,5%, valor molt similar al del segon trimestre. Per sobre del dit percentatge d’ocupació de la capacitat productiva se situen els sectors de l’Alimentació, la Fusta / Paper i Equipaments. Per contra, el Tèxtil, la Indústria Química i el Metall es van situar per sota de la mitja. Les expectatives presenten una lleugera tendència global a la baixa.

Evolució de l’atur i la contractació

Al mes de setembre, a Terrassa, hi havia 24.085 persones registrades a l’atur, 138 persones menys que al mateix mes de 2018 (0,57%); però 898 persones més que al trimestre anterior (+3,87%). L’increment del nombre d’aturats entre el segon i el tercer trimestre s’explica per l’estacionalitat que afecta el tercer trimestre (vacances) i que no afecta tan directament al segon.

El sector serveis continua sent el que registra més aturats -també és el que té més treballadors- un 66,3% del total; li segueix la indústria amb un 14,1%; i la construcció amb un 10%. Les persones que es van apuntar a l’atur sense tenir una ocupació anterior representen el 9,1% de la xifra total de persones sense feina.

Pel que fa a la contractació laboral, durant els primers nou mesos de 2019 s’han formalitzat un total acumulat de 125.641 contractes laborals a la demarcació de la Cambra de Terrassa. La xifra reflecteix un descens del 3,08% en relació amb el mateix període de 2018.

Els contractes temporals continuen sent la modalitat més emprada pels empresaris. El 85,4% de la totalitat dels contractes formalitzats, 107.238, van ser contractes temporals. La xifra suposa un descens del 2,21% anual. En aquest mateix període es van formalitzar 18.403 contractes fixes, un 14,6% del total, i amb un descens del 7,86% anual.

Segueix llegint la notícia

Consulta l’informe de conjuntura

Close Menu