Skip to main content

Durant l’any 2019, la institució va emetre gairebé 14.000 documents per a operacions comercials internacionals

L’AUGMENT DELS CERTIFICATS D’ORIGEN I DELS DOCUMENTS PER A L’EXPORTACIÓ EXPEDITS PER LA CAMBRA DE TERRASSA AVALA L’EVOLUCIÓ POSITIVA DE L’ACTIVITAT EXPORTADORA

Durant el 2019, els certificats d’origen tramitats per la Cambra de Terrassa es van incrementar un 3% i un 24% les sol·licituds a través del servei de tramitació online.

D’acord amb els documents d’exportació expedits per la institució, els principals mercats de destinació -de fora de la Unió Europea- de les empreses de la demarcació. els quals requereixen de certificacions, han estat: Algèria, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Colòmbia, Egipte, Índia i Turquia.

 

Terrassa, 22 de gener de 2020. ToteLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa va emetre, l’any 2019, un total de 13.981 certificats d’origen i legalització de documents de caràcter comercial per a operacions internacionals. La xifra suposa un increment del 3% amb relació al 2018 i demostra la continuïtat de l’evolució positiva de l’activitat internacional de les empreses de la demarcació.
En aquest sentit, des de l’any 2012 fins al 2019, la Cambra haincrementat un 43% l’expedició de documents d’exportació fora de l’àmbit de la UE a través del seu servei especialitzat en l’assessorament i tramitació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats d’origen i legalització de documents d’exportació, que donen cobertura a un total de 130 països de tot el món.

El certificat d’origen, considerat el “passaport econòmic” de les mercaderies ja que n’acredita l’origen d’aquestes, és requerit per l’administració duanera dels països de destí. Aquest es pot tramitar a la Cambra de Terrassa, entitat facultada per a l’emissió i expedició d’aquests certificats, tant de manera presencial com de forma telemàtica. El nombre d’empreses que han utilitzat el sistema online d’emissió de certificats d’origen s’ha incrementat un 24% el 2019.

El cas d’Algèria

Al llarg del 2019, les autoritats algerianes han sol·licitat a les empreses exportadores de la Unió Europea un Certificat de Lliure Venda (Attestation de libre commercialisation) que ha d’estar signat per l’empresa sol·licitant i per la Cambra de Comerç de la demarcació on estigui ubicada aquesta, per tal de poder exportar productes no qualificats de matèries primeres o béns intermedis cap aquest país.
Amb l’aplicació d’aquest nou requeriment formal, des de gener de 2019, la Cambra de Comerç de Terrassa ha validat més de 400 sol·licituds per empreses de la demarcació.
El cas d’Algèria és un exemple més del reconeixement internacional de les Cambres de Comerç i el treball continu d’aquestes per tal de facilitar a les empreses accedir a tots els mercats i països amb la necessitat d’importar productes amb un
alt valor afegit.

Abast dels serveis d’internacionalització de la institució
A banda del servei especialitzat en l’assessorament i tramitació vinculada a expedicions comercials, emissió de certificats d’origen i legalització de documents d’exportació, el suport integral a l’exportació que la institució ofereix a les empreses també consta del servei de prospecció comercial internacional (missions comercials i prospecció comercial a mida), el servei d’assessoria jurídica internacional i finalment, d’una oferta de cursos en comerç exterior.

Descarregar la notícia

Close Menu