Skip to main content

La llei de la inflació dels Estats Units

 

La Unió Europea ha rebut garanties per part dels Estats Units sobre quines mesures s’aplicaran en la nova Llei sobre la inflació que ja està en marxa al país americà.

En aquesta Llei es pretén ajudar a les empreses americanes a poder fer front als entrebancs econòmics i financers originats per la situació inflacionària actual.

Així doncs, s’implementen subsidis i beneficis fiscals a les empreses que així ho demanin i compleixin amb els requisits establerts per l’Administració del Govern americà.

Les alarmes van saltar a la UE quan es va saber d’aquesta Llei davant la possibilitat que es generés una discriminació i una competència deslleial respecte de les empreses dels estats membres, que no poden gaudir d’aquestes mesures. Se sospitava que es pogués tractar d’un paquet de mesures proteccionistes i promotores d’una competència desmesurada envers les empreses europees.

La competitivitat entre unes i altres empreses, es veuria afectada, en detriment de les empreses de la UE.

Des del punt de vista del Comerç Internacional, es va observar primer com una Llei de grans subsidis per millorar la competitivitat de les empreses americanes.

La UE afirma ara, que té garanties de l’Administració americana que es tractaran aquestes ajudes amb la màxima transparència i també s’ha acordat la creació d’una comissió tècnica per a garantir-la.

La UE, per la seva banda, està estudiant implementar mesures similars a les empreses dels seus estats membres.

 

Per a més informació contactar amb:

Assessoria jurídica internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa
ajuridica@cambraterrassa.orgdgonzalez@cambraterrassa.com

 

 

 

Close Menu