Skip to main content

LA IMPORTÀNCIA DE PREGUNTAR I ESCOLTAR


Emili Pablos i Prunera, Tresorer de la Cambra de Comerç de Terrassa

És ben cert que el darrer any ha estat molt especial per a tots i totes. Els efectes econòmics de la pandèmia han tingut un impacte negatiu en moltes empreses i autònoms.

La Cambra ha estat molt activa i, juntament amb les altres 12 cambres catalanes, va posar en marxa primer el projecte “Que cap empresa tanqui” i, més tard, “Activa, Aixeca, Accelera el teu negoci”, amb l’objectiu ferm de donar servei i estar, més que mai, al costat de les empreses a fi de minimitzar els aspectes econòmics negatius de la crisi de la COVID-19.

En paral·lel, i durant aquest darrer any, el departament d’Estudis Econòmics de la Cambra ha avaluat i redefinit l’informe econòmic que es publicava trimestralment. La finalitat principal ha estat produir un document que ajudi a entendre els principals indicadors econòmics i l’evolució del clima laboral de les empreses i autònoms de la demarcació.

Com a novetat destacable, enguany introduïm un nou element dins del nostre informe econòmic trimestral: el Panell d’Opinió del Plenari de la Cambra.

La motivació d’aquesta nova proposta és recollir informació sobre els diferents sectors d’activitat de les empreses de la demarcació i conèixer la valoració directa de les iniciatives i actuacions realitzades per la Cambra.

Aquesta opinió la canalitzem mitjançant els membres del Ple de la institució, un total de 45 professionals que representen cadascuna de les activitats econòmiques del nostre teixit empresarial. Entenem que no és una mostra estadística significativa, però sí que són persones que coneixen de manera molt més propera tant les necessitats de les empreses de la demarcació del seu sector, com les tasques que es realitzen a la Cambra.

Els temes a tractar en el Panell d’Opinió seran diferents per cadascun dels trimestres i s’adequaran als aspectes d’interès i actualitat del moment.

El resultat del conjunt  d’activitats relacionades amb el Panell d’Opinió, consistents en l’anàlisi dels resultats, la valoració de les respostes dins el Ple de la Cambra i el foment del debat intern donant veu als diferents representants del Ple, creiem que tindrà una bona valoració i serà d’interès general per a tots i totes.

Close Menu