Skip to main content

La corporació terrassenca, que ha reclamat la recuperació del servei aturat
des del 2022, es felicita de l’anunci que beneficiarà les companyies catalanes

 

La Generalitat comunica a la Cambra de Terrassa la reactivació de les certificacions mediambientals, necessàries per a les deduccions fiscals de les empreses

 

Terrassa, 27 de maig, 2024.- El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a la Cambra de Comerç de Terrassa l’inici del procediment per reactivar la tramitació dels certificats per inversions mediambientals de les empreses. Aquesta documentació és necessària per a que les companyies puguin aplicar les deduccions fiscals a les quals tenen dret. La Cambra de Comerç de Terrassa ha reclamat en diferents ocasions la normalització en l’emissió d’aquestes certificacions a Catalunya i es felicita de la seva recuperació que farà possible a les companyies catalanes accedir a les desgravacions fiscals.

El Departament d’Acció Climàtica afageix que les tramitacions es faran en línia, a través de la Plataforma Canal Empresa, i que “tan bon punt estigui operativa” es farà públic.

La comunicació d’Acció Climàtica de la Generalitat, amb data 23 de maig, es produeix com a resposta a la reclamació de la corporació terrassenca, del 16 de maig, on es recordava a l’administració catalana la resolució vinculant del 13 de febrer de 2024 (0012-2), de la Dirección General de Tributos (DGT). Aquesta disposició permet acreditar les deduccions mediambientals dins un termini màxim de quinze anys, fins i tot en inversions en exercicis ja inspeccionats.

D’acord amb la resolució, la Cambra de Comerç exposava a l’administració catalana que ” (…) dona una nova oportunitat a les empreses per deduir-se les inversions ambientals d’exercicis anteriors”. I reclamava “la posada en marxa dels procediments necessaris per a l’emissió dels certificats ambientals i que les empreses catalanes puguin gaudir dels avantatges fiscals que els corresponen, amb igualtat de condicions que la resta d’empreses d’altres comunitats autònomes”.La primera reclamació de la corporació terrassenca, amb relació als certificats mediambientals, tenia lloc el desembre de 2022. En aquella ocasió, la Cambra de Comerç de Terrassa ja exposava a l’administració catalana la seva preocupació pel retard en les tramitacions sol·licitades per les empreses. L’entitat destacava com aquest fet “suposava un greuge comparatiu per a les nostres empreses respecte a les d’altres comunitats autònomes on els certificats s’estaven tramitant amb normalitat”.

Close Menu