Skip to main content

LA CAMBRA EN LA DARRERA CIMERA PLENÀRIA DEL PROJECTE EUROPEU GRASPINNO

Després de 2 anys i mig de treball, el projecte europeu GRASPINNO, que finalitzarà el 31 d’octubre, arriba al seu tancament amb una sòlida proposta transnacional per a la gestió de projectes de rehabilitació i eficiència energètica d’edificis públics

La implicació de la Cambra de Terrassa en el projecte GRASPINNO ha permès implementar en la nostra regió un nou model estratègic cooperació público-privada per a projectes de millora d’eficiència energètica potenciant els processos de contractació pública ecològica i sostenible

 

Terrassa, 28 de juny de 2019. En el marc de la 7a cimera celebrada a Atenes els dies 20 i 21 de juny, els socis del projecte europeu GRASPINNO han fet valoració i balanç dels nous mecanismes i eines dissenyats i implementats en el transcurs dels darrers dos anys per a donar suport al desenvolupament sostenible en els processos de contractació pública per a la rehabilitació i millora energètica dels edificis públics i accions de millora en matèria d’eficiència energètica. Es tracta de la darrera reunió plenària abans de celebrar la conferència final de tancament del projecte que tindrà lloc a finals de setembre de 2019 a Brussel·les i en el marc de la qual els socis presentaran els resultats del projecte de cooperació transnacional a les autoritats de la UE per tal que siguin integrades en les polítiques comunitàries en l’àmbit de la contractació pública sostenible i millora en la gestió energètica en edificis i instal·lacions. Després de dos anys i mig, el projecte GRASPINNO arribarà a la seva cloenda el proper 31 d’octubre.

En el marc del projecte transnacional GRASPINNO, les organitzacions dels diferents països implicats han treballat estretament en el desenvolupament i anàlisi de noves metodologies que han estat valorats de forma permanent sota el format de Living Labs d’intercanvi de coneixements i experiències de cada una de les regions participants vinculades a diferents aspectes del programa, com el consum energètic a l’empresa, el finançament per a millores en l’àmbit de l’eficiència energètica, polítiques i normatives, així com la promoció de models de contractació electrònica amb criteris sostenibles. S’han desenvolupat eines de suport per a la presa de decisions en processos de contractació pública (eGPP) destinades a facilitar els processos de compra pública amb l’ús de criteris sostenibles, amb especial accent en les fonts d’energia renovables i en l’eficiència energètica, que s’han aplicat en un total de 30 edificis en fase pilot, dos dels quals a Terrassa. Al mateix temps, s’han desenvolupat accions de suport en l’elaboració de plecs de contractació amb la inclusió de criteris ambientals i el disseny de procediments d’avaluació orientats a garantir estalvi econòmic i de càlcul de cicle de vida (LCC) desenvolupades sota una metodologia comuna per donar suport als processos de contractació pública, així com l’impuls d’eines i metodologies per a dur a terme millores en edificis a partir de sistemes de mesura i anàlisi, instruments de finançament, etc.

Totes les eines i metodologies desenvolupades en el marc del projecte són compartides a través diferents canals d’alt potencial, tant per a les administracions com per a les empreses: una plataforma unificada de contractació pública i la plataforma Transnational Mediterranean Network dissenyades per facilitar contactes B2B mitjançant l’accés a informació sobre proveïdors de sistemes d’estalvi d’energia i empreses, així com la participació en els processos de licitació en l’àmbit de l’estalvi energètic a través d’un sistema de contractació electrònica (e-Procurement), a més a més de compartir informació, coneixements i bones pràctiques empresarials. En ser una plataforma transnacional, afavoreix la cooperació entre països i que petites i mitjanes empreses i administracions públiques puguin desenvolupar contractacions fora del seu país. Així mateix, les organitzacions que integren el projecte GRASPINNO han elaborat un conjunt de guies que recullen els diferents mecanismes i solucions transnacionals i recomanacions pràctiques sobre la contractació pública sostenible i el marc definançament Europeu, l’ús adequat de la contractació electrònica verda en processos de millora energètica d’edificis públics, de desenvolupament de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) intel·ligents i, finalment, d’instruments de finançament.

La 7a cimera del projecte GRASPINNO, que ha tingut lloc a Atenes, ha estat acollida per la direcció general de Contractació Pública de la Secretaria General de Comerç i Protecció al consumidor del Ministeri d’Economia de Grècia.

La implicació de la Cambra en el projecte europeu GRASPINNO ha permès implementar en la nostra regió un nou model transnacional estratègic de suport al desenvolupament sostenible en els processos de contractació pública per a la rehabilitació energètica dels edificis públics i les accions de millora en matèria d’eficiència energètica i promoure, al mateix temps, la participació d’empreses proveïdores de solucions eficients i sostenibles vinculats a l’àmbit de l’eficiència energètica, la tecnologia ambiental i les energies renovables, en els processos de compra i contractació pública definits sota criteris ecològics, eficients i sostenible.
Finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la primera convocatòria del Programa INTERREG Mediterranean, el projecte GRASPINNO va ser impulsat l’any 2016 i acull un total de 12 socis de 7 països europeus: Grècia, Itàlia, Espanya, França, Xipre, Bòsnia Hercegovina i Eslovènia.

 

Segueix llegint la notícia (PDF).

Close Menu