Skip to main content

L’EULEP, programa de quatre anys, amb la participació de vuit països europeus

La Cambra de Comerç Terrassa treballa en un projecte europeu per adaptar les empreses a tecnologies digitals avançades com la IA i la RV

Segons la recerca del mateix programa, les companyies necessiten capacitar els seus equips en aquestes competències

Passat l’estiu, les empreses de la demarcació ja podran participar en els primers cursos organitzats per la corporació terrassenca

 

Terrassa, 2 de juliol 2024.- La Cambra de Comerç de Terrassa, com a part integrant del projecte europeu EULEP, treballa, conjuntament amb vint entitats de vuit països europeus, en una plataforma de formació en línia per adaptar les empreses a les tecnologies de digitalització avançada, específicament a intel·ligència artificial (IA) i la realitat virtual (RV). Les empreses de la demarcació podran participar en els primers cursos organitzats per la Cambra de Comerç de Terrassa passat l’estiu. I, de cara a l’any 2025, més de seixanta participants d’empreses catalanes podran gaudir de la plataforma de formació EULEP, de manera gratuïta, en una prova pilot.

La representació catalana en el projecte EULEP, a més de la corporació terrassenca, la composen el Consell de la FP de l’Ajuntament de Terrassa i la Universitat Internacional de Catalunya.

L’EULEP, Plataforma Europea d’Experiències d’Aprenentatge, és un projecte de quatre anys (2022-2025)  liderat per Eurochambres i cofinançat pel programa Erasmus +. El treball de les diferents cambres i entitats implicades s’orienta, sobretot, en dos objectius. D’una banda, fer que l’educació i formació professional contínua (FPC) siguin més atractives per consolidar l’aprenentatge al llarg de la vida. I d’altra, oferir a les empreses mòduls de formació, a mida, que responguin a les seves necessitats de competències en matèries en els àmbits de la innovació en intel·ligència artificial, realitat virtual i innovació social.

Altres objectius són millorar i reconèixer persones amb habilitats i competències rellevants per al mercat laboral en intel·ligència artificial, realitat virtual i innovació social; desenvolupar metodologies innovadores d’ensenyament i aprenentatge centrades en l’aprenent per al desenvolupament professional continu dels formadors d’FP; i incorporar l’FP a les estratègies de desenvolupament econòmic regional.  Els països que formen part d’aquesta plataforma són Espanya, França, Bèlgica, Itàlia, Àustria, Letònia, Xipre i Turquia.

Fases de l’EULEP

En una primera fase del projecte, l’EULEP s’ha centrat a esbrinar les necessitats formatives de les empreses i els seus equips professionals respecte de les tecnologies de digitalització avançada, en concret la intel·ligència artificial i la realitat virtual. Per això, es va fer una àmplia enquesta entre empreses de tots els sectors. Les companyies van respondre un qüestionari online sobre les dues tecnologies digitals avançades. Al final del procés, es van recollir 717 respostes.

Dels resultats destaca l’encara baixa aplicació de la digitalització a les empreses amb una reduïda inversió per avançar-hi, realitat que és encara inferior en l’aplicació de la intel·ligència artificial, sense comptar la incorporada a programes de software comunament emprats i malgrat la valoració de la seva potencialitat, les companyies tenen per davant un ampli camp de millora en el qual la formació continuada del seu personal esdevé primordial i més donada la general consciència d’avançar també cap a una innovació social que l’adaptació a les noves tecnologies demana.

Dels resultats de la mostra, destacar que el 73% de les empreses enquestades opinava que la seva empresa és beneficaria de la capacitació o reciclatge en Tecnologies de la Informació (TIC) del personal; i el 68% considerava que els treballadors/res no estaven prou capacitats/des en aquesta matèria. L’estudi puntualitza que de les empreses enquestades només un 38% tenia una persona o departament a càrrec de les TIC.

La recerca de l’EULEP incideix en el fet que la formació dels treballadors/res en intel·ligència artificial i realitat virtual és, actualment, baixa. Només el 7% dels enquestats indicava estar format en IA els seus equips professionals i el 6%, en RV.  Per la seva banda, sobre la innovació social (IS), des del projecte EULEP s’ha considerat aquesta, com una eina per acompanyar les empreses en les seves transicions digitals, en el camí cap a l’adopció de la IA i la VR.

Els resultats de l’estudi es poden trobar a la web del projecte EULEP

Les següents fases del projecte aborden el desenvolupament de la plataforma de formació online amb continguts formatius per a la implantació de la intel·ligència artificial i la realitat virtual a les empreses.

A la tardor de 2024, estan previstes unes sessions preparatòries per als formadors dels mòduls formatius d’adopció de IA, VR i IS a l’empresa. Aquests professionals seran triats entre els formadors interns d’empreses, de centres de formació professional i de cambres de comerç.

Una seixantena de participants d’empreses catalanes participaran l’any 2025 en una prova pilot en què podran fer ús de la plataforma de formació EULEP i els seus continguts formatius en intel·ligència artificial, realitat virtual i innovació social, de manera gratuïta. En aquest sentit, la cap de Projectes Internacionals de la Cambra de Comerç de Terrassa, Anna Pajarón, avança que “passat l’estiu farem una formació de formadors sobre aquesta plataforma online. Són formadors de la Cambra de Centres de Formació i formadors d’empreses. També a la tardor, les empreses podran participar en els cursos d’IA i RV que organitzarà, per primera vegada sobre aquestes matèries, la Cambra de Comerç de Terrassa”.

Close Menu