Skip to main content

L’1 de febrer s’inicia el període de transició que modificarà substancialment les relacions comercials amb el Regne Unit

LA CAMBRA DE TERRASSA POSA EN MARXA UN SERVEI INTEGRAL PER A LES EMPRESES AFECTADES  PEL BREXIT

El servei consisteix en una diagnosi personalitzada sobre com afectarà el Brexit a l’empresa; l’assessorament per a l’elaboració d’un pla de contingència per fer-hi front; i en un suport continuat.

Terrassa, 16 de gener de 2020. Totes les empreses que mantenen relacions comercials amb el Regne Unit es veuran afectades pel procés del Brexit que es preveu que s’iniciï el pròxim dia 1 de febrer. És per això que la Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa ha constituït un equip especialitzat per tal de donar resposta als reptes que aquest procés pot tenir per a les empreses que intercanvien, directe o indirectament, productes o serveis al Regne Unit, que tenen algun permanent agent o distribuïdor al país, una sucursal, una filial o qualsevol mena de relació comercial amb empreses britàniques.

La Cambra realitzarà un servei integral a l’empresa: una diagnosi personalitzada envers com afectarà el Brexit a l’empresa; assessorarà en l’elaboració d’un pla de contingència per solucionar els problemes que pugui originar la nova situació en l’àmbit de tramitacions, obligacions contractuals, liquidació d’impostos, modificació de les relacions intragrup o qualsevol altra circumstància comercial que es vegi afectada per la nova situació; i donarà un suport continuat, al llarg de tot el període de transició, que finalitzarà, previsiblement, el proper 31 de desembre, per adaptar el pla de contingència als canvis que es puguin produir en aquest període.

Així mateix, l’equip tècnic podrà resoldre les consultes específiques de diversa temàtica focalitzada en el Brexit que les empreses puguin adreçar a la Cambra de Terrassa.

Incògnites i oportunitats

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea suposarà que deixarà d’aplicar la normativa comunitària i podrà establir la seva pròpia regulació a efectes que van des de l’etiquetatge, requisits tècnics normatius, patents i marques, fins a la necessitat de certificats o llicències per poder comercialitzar productes i serveis, entre altres.

Encara que el Brexit és un assumpte recurrent des de l’any 2016, hi ha molts d’interrogants per resoldre que s’hauran de definir al llarg del període de transició; d’aquí la importància que el nou servei de la Cambra de Terrassa inclogui un suport continuat a l’empresa al llarg de tot el procés. De la mateixa manera, la revisió de processos i operativa que pot comportar el Brexit per a les empreses amb relació comercial amb el Regne Unit, pot alhora ser el moment d’analitzar noves oportunitats de mercat, realitzar prospectives comercials i implantar eines de caràcter jurídic, mercantil i duaner que permetin maximitzar l’eficiència de l’empresa: un procés en el qual l’equip tècnic de la Cambra de Terrassa pot donar el suport necessari a les empreses, que està avalat per la seva professionalitat i llarga experiència en la internacionalització.

Les empreses interessades en aquest nou servei de la Cambra de Terrassa podran dirigir-se a www.cambraterrassa.org/brexit-assessorament-empresa/ o contactar directament amb la institució.

Segueix llegint la notícia

Close Menu