Skip to main content

El Comitè Executiu va decidir mantenir la totalitat de la plantilla per assegurar la seva potencialitat de servei al teixit socioeconòmic

LA CAMBRA DE TERRASSA ESTIMA LA CRISI DERIVADA DEL COVID-19, COM UNA CRISI DE LIQUIDITAT QUE NECESSITA MESURES URGENTS QUE APORTIN RECURSOS A LES EMPRESES

La Cambra de Terrassa, que monitoritza els processos de concessió de crèdits avalats per l’ICO, ha demanat a les principals Entitats Financeres desplegar tot el seu potencial amb una actuació ètica i equitativa com correspon al seu
prestigi i trajectòries

Reclama una política europea comuna que, amb una gran dosi de solidaritat i amb els controls necessaris, possibiliti la injecció de liquidat necessària per superar aquesta situació, tot valorant que anteriors inversions públiques
improductives i els reiterats casos de corrupció són ara un llastre per aquest objectiu

Properament i d’acord amb el Consell General de Cambres de Catalunya engegarà el programa “Que no tanqui cap empresa” amb l’objectiu de salvar al màxim l’activitat econòmica, pel qual espera finançament ad hoc per part de la
Generalitat

Terrassa, 3 d’abril de 2020. El Comitè Executiu de la Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa, que s’ha reunit telemàticament, estima que l’actual crisi derivada del COVID-19 és una crisi de liquiditat que necessita mesures urgents que aportin
liquidat al sistema i reclama una política comuna europea que, amb una gran dosi de solidaritat i amb els controls necessaris, possibiliti la necessària injecció d’instruments de finançament empresarials. Valora la possibilitat de les empreses a adherir-se a Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació per no agreujar les pèrdues d’explotació, però insisteix en la necessitat de les mesures que aportin recursos a les empreses.

El Comitè Executiu de la Cambra de Terrassa considera que anteriors inversions públiques improductives i els reiterats casos de corrupció estan afectant ara, la nostra reputació com a país i influint en la dependència manifesta de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat als requeriments de la Comunitat Europea i al Banc Central Europeu. Una dependència que determina que dels 200 mil milions d’euros a mobilitzar – segons l’anunci del President Pedro Sánchez – via préstecs ICO amb aval de l’Estat del 70% o 80% segons la grandària de l’empresa, en aquests moments només hi hagi una partida aprovada de 20 mil milions. Una xifra que resulta insuficient per cobrir les sol·licituds formulades fins ara per les empreses a través de les entitats financeres.

Contactes amb les EEFF
La Cambra de Comerç de Terrassa estarà especialment amatent als processos de concessió d’aquests crèdits. En aquest sentit, establirà contactes directes i permanents amb les direccions de les principals entitats financeres per demanar la seva màxima col·laboració en l’agilització d’aquests “exigint una actuació ètica i d’equitat” d’acord amb les normatives articulades pels respectius governs.

Manteniment de la plantilla

A la reunió telemàtica del Comitè Executiu també es va aprovar el manteniment de la totalitat de la plantilla de la Cambra de Terrassa, malgrat l’afectació que la situació provocada per l’alerta sanitària del COVID-19 també està tenint en el compte d’explotació de l’entitat, entenent que “ara més que mai, hem d’estar al costat de les empreses i donar-les tots els serveis que necessitin”.

La Cambra de Terrassa continuarà implementant tots els processos necessaris per transformar els seus serveis en telemàtics, com per exemple, la tramitació dels certificats d’origen online i la signatura digital i implementant serveis nous online com les agendes de negoci online, en l’àmbit de la promoció del comerç internacional. En el camp de la formació, la Cambra té una oferta de cursos online, especialitzats en diverses temàtiques i està preparant diferents webinars gratuïts especialitzats en els àmbits internacional i finances, per ajudar al teixit socioeconòmic en tots aquells aspectes que siguin necessaris per adaptar-se a la nova realitat econòmica.

Així mateix, i d’acord amb el Consell General de Cambres Catalanes engegarà el programa “Que cap empresa tanqui”. Una iniciativa que posarà a disposició de les empreses amb dificultats de supervivència totes les eines necessàries perquè superi l’actual situació. És un programa esbossat en conjunt amb el CGCC, amb una participació activa de la Cambra de Terrassa, que cerca la focalització dels professionals d’aquestes institucions, amb la participació voluntària d’empresaris i directius de molts diversos sectors i destinat a buscar sortides de finançament, d’integració o col·laboració amb empreses del mateix sector per tal de mantenir al màxim el teixit econòmic i les
quotes de mercat conjuntes. L’actuació donarà cobertura a tot el territori i per la mateixa s’espera finançament ad hoc per part de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar la notícia

Close Menu