Skip to main content

La Cambra de Terrassa porta a terme el segon sondeig per valorar les necessitats financeres de les empreses de la demarcació

LA CAMBRA DE TERRASSA, AMB EL CONJUNT DE LES CAMBRES CATALANES, PROPOSA MESURES DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL URGENTS PER MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI PROVOCADA PEL CORONAVIRUS

Les Cambres proposen diferir les obligacions fiscals de les empreses sense interessos ni recàrrecs; condonar durant tres mesos les quotes de la Seguretat Social dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses; i diferir el pagament
de lloguers, subministraments i préstecs i hipoteques en vigor, entre altres mesures

Tot l’equip de la Cambra de Terrassa, en contacte directe i permanent amb el teixit empresarial de la demarcació ofereix tot el seu suport tècnic i institucional per conèixer i intentar ajudar en les diferents problemàtiques derivades de l’actual situació d’alarma sanitària

Les tretze Cambres estan en contacte permanent a través del Consell General de Cambres de Catalunya i els seus presidents mantenen periòdiques reunions telemàtiques, aquesta setmana el President Quim Torra i la consellera Àngels Chacón han participat en una d’elles

Terrassa, 28 de març 2020. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa està participant activament en les reunions  periòdiques del Consell General de Cambres de Catalunya, el qual ha acordat proposar mesures de finançament empresarial urgents perquè consideren que les mesures anunciades, fins ara, pel Govern espanyol són insuficients per fer front a la magnitud de l’impacte social i econòmic que està generant la crisi provocada pel COVID-19.

Les principals mesures proposades són:

  •  Diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les administracions públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables.
  • Condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms durant tres mesos prorrogables. El cost de la mesura per al sector públic s’ha avaluat en 2.600 milions d’euros.
  • Exonerar a les pimes del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors durant tres mesos prorrogables a condició de conservar els llocs de treball. El cost d’aquesta mesura per al sector públic s’ha avaluat en 15.000 milions d’euros.
  • Diferir el pagament durant tres mesos de lloguers per part d’empreses i de particulars en situació vulnerable, de subministraments de llum, telèfon i gas; així com de préstecs i hipoteques en vigor.
  • Que les administracions públiques paguin les factures pendents, el que suposaria una injecció de liquidat a l’economia de 14.000 milions d’euros.
  • Que en la concessió de crèdits s’estableixin mecanismes de concessió àgils, transparents i basats en nombre de treballadors, el valor del balanç i la xifra de facturació d’abans de la crisi sanitària. Que es posin en marxa abans de l’1 d’abril. Que tinguin una carència de 6 a 12 mesos i que es puguin tornar en 2 ó 3 anys. I que s’atenguin els microcrèdits dels autònoms i de les pimes rebutjats per la banca comercial per part de l’ICF i l’ICO.

(*Per conèixer la totalitat de les mesures proposades pel Consell de Cambres de Catalunya, consultar el document adjunt)

Situació a la demarcació de la Cambra de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa, per segona setmana consecutiva, ha realitzat un mostreig entre mig centenar d’empreses de la seva demarcació per encàrrec del Consell General de Cambres de Catalunya per comprovar com estan gestionant l’actual situació, conèixer els seus problemes més immediats i ajudar-les a resoldre les qüestions en les quals poden fer de pont entre el teixit empresarial i les administracions.
En aquesta ocasió, el mostreig s’ha centrat en si les empreses ja han iniciat els contactes per tramitar préstecs o productes financers per tal de prevenir la falta detresoreria ocasionada per la crisi del coronavirus; quina ha estat la receptivitat de les entitats financeres a les seves demandes; i amb quines condicions se’ls està oferint les línies de crèdit aprovades pel Govern de l’Estat i la Generalitat.
Entre les empreses de la demarcació consultades, més de la meitat (56,5%) encara no han contactat amb una entitat financera. No només perquè no estan satisfetes amb les mesures econòmiques que s’han posat en marxa fins ara; sinó perquè la majoria són reticents a generar un dèbit amb els bancs i han optat per renegociar els deutes amb els proveïdors, de la mateixa manera que els seus clients estan negociant amb ells els pagaments; probablement perquè esperen que la situació de paràlisi del mercat tingui una curta durada. En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Terrassa alerta que esgotar els recursos disponibles actuals i la cadena de negociacions de pagaments, pot
acabar per deteriorar la liquidat de les empreses en les pròximes setmanes i recomana una bona planificació financera perquè la situació actual fa preveure que serà necessària una reestructuració dels instruments de finançament de les empreses.

Així mateix, la Cambra de Terrassa ofereix tot el seu suport tècnic i institucional per resoldre aquells obstacles que les empreses de la demarcació puguin trobar en les negociacions per afrontar aquesta reestructuració del finançament.

Proactius amb qui està millor
Les entitats financeres han estat proactives per oferir els productes crediticis habilitats pel Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya amb les empreses que presenten un bon comportament i tenen ràtings bons, que en molts casos, no els necessiten de forma immediata, però la Cambra de Terrassa “exhorta a les entitats financeres a què també siguin proactives amb aquelles empreses que necessiten de forma immediata el pont de tresoreria per superar la situació, perquè la reticència de moltes d’elles a confiar en el sistema financer tradicional i el nivell de valoració actual de ràting de les empreses per part dels bancs, no condicioni la liquiditat que bé serà necessària”, en paraules del seu President, Ramon Talamàs.

Condicions per concretar
Les empreses que sí han contactat amb entitats financeres han percebut, en general, una bona predisposició a trobar solucions de finançament; però, encara no han pogut concretar de forma contractual les operacions perquè les entitats oficials (ICO, ICF, Avalis, entre elles) encara no han definit o comunicat les condicions de les noves línies de finançament obertes per pal·liar les conseqüències econòmiques de l’alerta sanitària.

Totes les empreses que ja han començat a negociar el finançament volen tancar l’operació amb els avals que ofereix l’Estat i/o la Generalitat a través de l’ICO o l’ICF i Avalis.

Mesures preventives
En aquest segon mostreig, la Cambra de Terrassa ha constatat que el teletreball ja s’ha implantat en aquelles empreses o àrees de gestió en què era una possibilitat; i que les que continuen treballant han implantat mesures laborals d’acord amb les recomanacions sanitàries per intentar evitar la propagació del COVID-19.

Descarregar notícia

Descarregar notícia del Consell General de Cambres de Catalunya

Close Menu