Skip to main content

LA CAMBRA DE TERRASSA ACULL LA REUNIÓ TRANSNACIONAL DEL PROJECTE EUROPEU GRASPINNO PLUS

Aquesta trobada va comptar amb la participació dels socis participants al projecte d’Itàlia, Grècia, Montenegro i la Cambra de Terrassa.

El projecte de la Unió Europea Graspinno Plus té com a objectiu transferir els coneixements i eines desenvolupats a Graspinno en matèria de sostenibilitat aplicada a la compra verda i el cicle de vida del producte, dirigides a les administracions públiques i a les pimes.

Terrassa, 24 de març de 2022. La Cambra de Terrassa ha acollit els dies 21 i 22 de març una cimera dels socis del projecte europeu Graspinno Plus, que té com a objectiu transferir els coneixements i eines clau desenvolupades prèviament al projecte Graspinno. Un cop testejades, cal promoure-les entre les administracions públiques i les pimes ja que incideixen positivament en la sostenibilitat aplicada a la compra verda i el cicle de vida del producte.

Graspinno Plus va iniciar l’activitat el mes de juny de 2021, en un consorci format per 6 socis, dels quals: 2 són “givers”, és a dir, transferidors dels coneixements i metodologies desenvolupades i 4 són socis “receivers”, que reben aquestes eines i coneixements per aplicar-les en un futur.

La Cambra de Terrassa, conjuntament amb Terre di Sienna Lab (Itàlia), aquesta darrera líder del projecte, desenvolupen el rol de transferidors, mentre que els partners receivers són els següents: Govern de la Regió Oest (Grècia), la Cambra de Comerç d’Illia (Grècia), Regione di Umbria (Itàlia) i la Cambra d’Economia de Montenegro.

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Terrassa, va donar la benvinguda als socis europeus participants en aquesta trobada per posar en comú les valoracions sobre l’impacte de les eines i recursos dissenyats sota una metodologia transnacional comuna.

Bones pràctiques en contractació pública verda

En una sessió híbrida, varen participar entitats públiques i pimes dels països participants en el projecte. En aquesta sessió, es va comptar amb la col·laboració de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), que per mitjà de Josep Maria Granollers va oferir una ponència sobre una metodologia innovadora de contractació pública basada en l’estalvi. El ponent va exposar la metodologia implementada en diversos edificis de l’Administració a Catalunya així com els avantatges per a les pimes participants en aquests processos.

Un projecte amb participació activa de la Cambra de Terrassa

Al llarg dels anys 2021 i 2022, la Cambra de Terrassa ha coordinat la comunicació i la difusió d’aquest projecte de cooperació. Graspinno Plus està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la convocatòria del Programa INTERREG Mediterranean (anys 2021 i 2022).

La Cambra de Terrassa acumula 17 anys d’experiència en la participació i lideratge de projectes europeus, amb l’objectiu de contribuir a donar solucions als reptes que es plantegen a la Unió Europea i que puguin tenir incidència positiva directa en el desenvolupament socioeconòmic de la demarcació de l’entitat.

 

Descarregar la notícia

 

Contacte per a declaracions:

Albert Moreno, Comunicació Cambra de Terrassa: Telèfon: 678 754 207 – amoreno@cambraterrassa.org

Close Menu