Skip to main content
Notícies Cambra

La Cambra de Terrassa a la cimera europea que tanca amb una plataforma comuna de gestió de les pràctiques professionals internacionals

Por 6 juliol, 2018gener 2nd, 2019No hi ha comentaris

En el marc del projecte europeu Eukcem II

LA CAMBRA DE TERRASSA A LA CIMERA EUROPEA QUE TANCA AMB UNA PLATAFORMA COMUNA DE GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS INTERNACIONALS

La Cambra de Terrassa a la cimera europea que tanca amb una plataforma comuna de gestió de les pràctiques professionals internacionals

Els estudiants i les organitzacions implicades en la mobilitat internacional podran accedir a una plataforma de continguts comuna de caràcter transversal que afavoreix la gestió de les pràctiques empresarials internacionals, de forma operativa i unificada sota un únic sistema d’assegurament de la qualitat

Terrassa, 6 de juliol de 2018. La darrera cimera europea del projecte internacional de mobilitat EUKCEM II (European knowledge Center for Mobility II) ha culminat amb el desenvolupament d’una plataforma de continguts transversal dissenyada per donar suport a la gestió de la mobilitat i les pràctiques professionals internacionals dins dels estàndards internacionals de qualitat i eficiència. Els socis europeus que han participat en la reunió final del projecte, que s’ha celebrat a Leipzig (Alemanya) del 19 al 22 de juny, han formalitzat la materialització d’una plataforma que dota de continguts, eines operatives, tutorials de gestió i formació específica als diferents actors que intervenen en els processos de mobilitat internacional, concebut per contribuir a la millora de la qualitat de les pràctiques internacionals i facilitar la incorporació i participació de noves entitats a aquest projecte.

Els actors implicats en la mobilitat internacional poden accedir a la plataforma del projecte EUKCEM II de forma fàcil i gratuïta. Per a les organitzacions que gestionen la mobilitat internacional la plataforma ofereix continguts operatius orientats a facilitar la presentació i gestió d’un projecte de mobilitat Erasmus +, tant des del punt de vista de la gestió de la beca com de la gestió de les mobilitats dels participants, i conté materials de suport com llistes de comprovació, vídeo tutorials, i webinars, així com una sòlida base de dades de contactes que permet a les organitzacions cercar socis de nous projectes de mobilitat. Per als alumnes participants, per la seva part, s’ha dissenyat un joc interactiu de preparació intercultural per ser implementat prèviament al període de pràctiques, així com continguts orientats a millorar l’experiència de mobilitat. Es pot accedir als continguts a la web: www.eu-mobility.eu

En la primera part del projecte EUCKEM II els socis del projecte van definir i implementar mòduls específics de formació adreçats als organismes que gestionen la mobilitat internacional per afavorir la qualificació i la implementació de procediments eficients de sol·licitud, aprenentatge i comunicació en el marc de la transferència i mobilitat de les pràctiques empresarials internacionals. Dissenyat per la Cambra de Terrassa, aquest pla de formació es va materialitzar l’any 2016 amb un tutorial sobre el procediment de formalització de sol·licituds Erasmus +, contingut que també s’ha incorporat a la plataforma i que ha estat completada amb noves eines de suport a organitzacions i estudiants.

La cimera que ha reunit els socis del projecte EUKCEM II ha comptat amb la participació d’Anna Pajarón i Sònia Pérez, responsables de projectes internacionals i de formació, respectivament, de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, que han tingut un paper actiu en el disseny dels continguts de la plataforma i, en el transcurs de la trobada, van oferir una ponència sobre la mobilitat i el programa d’intercanvi Erasmus des de la perspectiva de les empreses que acullen estudiants en pràctiques professionals. El protagonisme de la Cambra en la cimera respon a la implicació activa de l’entitat en el projecte, especialment reconeguda per la seva expertesa en la presentació i gestió de projectes europeus en l’àmbit de la mobilitat internacional, les pràctiques internacionals i en la formació en el lloc de treball, i que ha permès també nodrir de continguts la nova plataforma europea, així com pel seu coneixement en l’àmbit empresarial i de les necessitats de les empreses quan participen en programes de mobilitat i pràctiques internacionals.

EUKCEM II

L’EUKCEM II és un projecte finançat per la Unió Europea que té com a objectiu la creació d’eines pràctiques de suport, en l’àmbit de la formació i la informació, per a la gestió de la mobilitat. De fet, aquest projecte europeu dóna continuïtat al projecte EUKCEM que, finalitzat el dia 31 de gener de 2016, va implementar amb èxit un únic sistema d’assegurament de la qualitat de les pràctiques professionals amb una metodologia pròpia que integra un procediment online comú d’organització, preparació, seguiment, avaluació i difusió per a tots els actors que intervenen en el procés de transferència i acollida dels alumnes en pràctiques i que permet un seguiment comparatiu de resultats de totes les actuacions que desenvolupa cada país en matèria d’accions, acreditacions i competències adquirides. En el projecte EUKCEM, la Cambra de Terrassa també va tenir un paper especialment rellevant, sobretot després de ser l’entitat empresarial que va desenvolupar el primer manual Q-Placements d’estandardització d’un únic sistema global d’assegurament de la qualitat europea de les pràctiques internacionals d’alumnes de Formació Professional.

Descarregar PDF.

Close Menu