Skip to main content

JAUME FÀBREGA, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA, NOU PRESIDENT DEL CONSELL GENERAL DE CAMBRES DE CATALUNYA


Ramon Talamàs, President de la Cambra de Comerç de Terrassa

En la darrera reunió del Plenari del Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), l’Il·lm. Sr. Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona, va ser escollit per unanimitat de les tretze cambres catalanes, nou president en substitució de l’Excm. Sr. Joan Canadell, qui va presentar la seva renúncia al càrrec arran de la seva participació en una de les candidatures a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. La Sra. Mònica Roca, actual vicepresidenta i, també, propera substituta d’en Joan en la presidència de la Cambra de Barcelona, va ser elegida vicepresidenta del Consell, candidatura a la qual va presentar-se acompanyant al nou president, renunciant així a la presidència, que des de sempre ha ocupat aquesta darrera entitat cameral, posicionament que cal agrair.

Com vaig fer personalment, voldria expressar el reconeixement a l’empenta que en Joan Canadell ha donat al CGCC, tot procurant compartir les moltes activitats de la Cambra de Barcelona i, a la vegada, contemplant les necessitats i accions realitzades per la resta de cambres, de cara a una necessària coordinació de les activitats camerals. Certament, no hem pogut trencar totes les anteriors pràctiques i inèrcies massa independents, però en un entorn gens propici per la pandèmia que encara ens afecta, hem iniciat un camí que hom estima cal seguir. En l’important tram recorregut no sempre hem estat d’acord, però sempre, al final ha prevalgut l’interès comú.

Malauradament sota la seva presidència no s’ha aconseguit l’explícit reconeixement legislatiu a l’activitat cameral. Les clares desavinences entre els partits, ara tres, que han conformat el Govern, els canvis en la Conselleria de qui depèn l’òrgan tutelar de les cambres, el cessament del Molt Honorable President Sr. Quim Torra i, per què no dir-ho, la intuïda activitat política d’en Joan, finalment perfeccionada i malgrat ser legítima, han estat darrere d’aquesta realitat. Vull deixar clar que el resultat no es correspon al seu esforç encomiable per aconseguir-ho, realitat sotmesa a una clara oposició del món patronal amb arguments més dirigits a atacar a en Joan personalment que objectiva vers l’activitat i representació cameral.

Juntament amb el vot favorable a la candidatura del nou president, des de la Cambra de Terrassa li hem fet palesa la necessitat d’obrir un nou cicle que aposti per endreçar l’organització i processos de debat en el si del CGCC, així com la conveniència de vetllar per la notorietat i posicionaments del Consell amb una interlocució franca amb tots els grups parlamentaris i d’altres agents socials. La perfecció de la Llei de Cambres Catalanes esdevé un objectiu d’aquest 2021, conjuntament amb la coordinació de l’activitat cameral per mitjà d’una més alta activitat, si cap, de les comissions creades, de les quals la nostra Cambra coordina la d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat.

Bona sort a tots i a les ordres del nou president i vicepresidenta.

Close Menu