Skip to main content

Itàlia imposa novetats en matèria de marcatge d’envasos a partir de l’1 de gener de 2023

 

Si un dels nostres mercats exteriors és Itàlia, haurem de tenir present que les etiquetes dels nostres productes han de complir amb la norma esmentada.

Així doncs, es pretén dues coses: ajudar en la recollida i reciclatge dels embalatges emprats i aportar la informació correcta a tots els consumidors, respecte del destí final dels envasos.
Per tant, els productors estan obligats a indicar quina és la naturalesa dels materials d’embalatge emprats, sobre la base de la Decisió de la Comissió 97/129/CE.
Aquestes obligacions formals són pels mercats B2B i B2C.

Si ja es disposa de productes en el mercat italià, comercialitzats o en estoc al destí, es poden continuar venent fins a fi d’existències.

 

 

Més informació:

Daniel Gonzalez, Responsable de l’àmbit Jurídic Internacional
dgonzalez@cambraterrassa.org

Close Menu