Skip to main content

Informe de comerç exterior de les dades de juliol de 2021

Durant el mes de juliol de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 14.8% respecte la mateixa xifra de l’any anterior, assolint els 7.012,6 milions d’Euros, 1,2 punts superior a la taxa de variació anual (TVA) del conjunt de les exportacions espanyoles (13,6). El pes de Catalunya respecte al volum total de les exportacions espanyoles (26.567,8 milions d’Euros) va ser del 26,4% essent la comunitat amb una major contribució (3,9 punts).

Les importacions catalanes del juliol de 2021 van suposar 7.416,,4 milions d’euros, van augmentar un 13,4% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior. Van representar el 26,3% del total de les exportacions espanyoles ( 28.165,1 milions d’Euros, taxa de variació anual de 18,9%).

El saldo comercial de Catalunya va registrat, el juliol de 2021, un dèficit de -403,8 milions d’Euros, un 6,8% inferior del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 94,6%, 1,2 punts percentuals més que el juliol de 2020 (93,4%, segons dades provisionals).

Quant a les dades acumulades en el període gener-juliol de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 26,0% respecte el mateix període de 2020, arribant als 46.697,4 milions d’euros (26,0% del total de les exportacions espanyoles). Per la seva part les importacions acumulades de Catalunya van suposar 50.608,7 milions d’Euros (27,1% del total d’Espanya), amb un augment del 16,9% respecte el mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (20,1%).

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-juliol 2021, va arribar a la xifra de -3.911,3 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 92,3%, amb una millora de 6,6 punts percentuals respecte al mateix període de 2020 (85,6%, dades provisionals).

Accedeix al darrer informe de Comerç Exterior que emet mensualment la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme AQUÍ

Close Menu