Skip to main content

Informe de comerç exterior de les dades d’agost del 2021

El mes d’agost, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 23,2% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, arribant als 5.534,4 milions d’euros, 1,9 punts inferior a la taxa de variació anual del conjunt d’exportacions espanyoles (25,1%). El pes de Catalunya respecte el volum total d’exportacions espanyoles (22.097 milions d’euros) va ser del 25%, essent la segona comunitat amb més contribució (5,9 punts).

Les importacions catalanes a l’agost de 2021 van suposar 6.629,5 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un augment d’un 30,5% respecte al mateix mes de l’any anterior. Van representar el 25,5% del total de les importacions espanyoles (25.973,5 milions d’euros, taxa de variació anual de 33,9%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar a l’agost de 2021 un dèficit de 1.095,1 milions d’euros, un 86,1% superior a la del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura s’ha situat en un 83,5%, 4,9 punts percentuals menys que a l’agost de 2020 (88,4%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-agost de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 25,7% respecte el mateix període l’any 2020, arribant als 52.231,8 milions d’euros (25,9% del total de les exportacions espanyoles). Per la seva banda, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 57.238,2 milions d’euros (26,9% del total d’Espanya), amb un augment de 18,4% respecte del mateix període del l’any anterior, per sota de les importacions de tot Espanya (21,6%).

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-agost 2021 va assolir la xifra de 5.006,4 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 91,3%, amb una millora de 5,3 punts percentuals respecte al mateix període de 2020 (85,9%, dades provisionals).

Accedeix a l’informe complert de les dades de març i dades acumulades del 2021 que mensualment emet la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme AQUÍ

Close Menu