Skip to main content

ÍNDIA: NECESSITAT D’ETIQUETAR ELS EMBALATGES

 

Donat que hem rebut algunes consultes recentment al voltant d’aquest assumpte, estimem oportú informar-ne al respecte.

Les autoritats duaneres de l’Índia, en aplicació de la seva normativa Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, obliguen que les caixes que situem sobre els pallets (cartró, embalatges, etc.,), on introduïm els nostres productes individuals, han de presentar també una etiqueta amb tota la informació del producte exportat. És a dir, es tracta d’un doble etiquetatge respecte del producte exportat, l’etiqueta del producte en si, i una igual per a les caixes o embalatges utilitzats en la logística de l’enviament.

La norma, segons l’article 2.2.1. apartat 6, de la Food Safety and Standards (Embalatge and Labelling) Regulation, 2011, diu: “Quan el recipient estigui cobert per un embolcall, aquest haurà de portar la informació necessària o l’etiqueta en l’envàs i haurà de ser fàcilment llegible a través de l’embolcall exterior i no haurà de quedar oculta per aquest.”

Per tant, seria convenient que l’embalatge incorporés una etiqueta amb la informació requerida pel producte exportat.

Per a més informació contactar amb:

Assessoria jurídica internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa

ajuridica@cambraterrassa.orgdgonzalez@cambraterrassa.com

 

 

 

Close Menu