Skip to main content

En el marc del pla integral de suport al comerç minorista, els comerços poden accedir a un servei de diagnòstic individual 100% subvencionats per analitzar la seva gestió i millorar resultats

IMPULS DE LA CAMBRA DE TERRASSA AL PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR COMERCIAL MINORISTA

Fins al 26 de novembre, les empreses poden acollir-se al programa de diagnòstic i assessorament individual al comerç minorista, promogut per les Cambres de Comerç i finançat pel fons europeu FEDER

Des de l’any 2004, quan es va posar en marxa, la Cambra de Terrassa ha assessorat un total de 430 establiments comercials dins del programa

Terrassa, 1 d’octubre de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa promou el programa d’assessorament i millora de la competitivitat del sector comercial minorista concebut per afavorir la posició competitiva dels establiments comercials mitjançant la realització de diagnòstics de gestió del negoci amb el suport d’un servei d’assessorament personalitzat. En el marc del programa, l’entitat empresarial desplega un servei individualitzat de diagnosi gratuïta dissenyat per oferir una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i proposar recomanacions que potenciïn la competitivitat de l’empresa.

A través del programa, els tècnics de la Cambra analitzen cas per cas aspectes relacionats amb les característiques generals del comerç, així com l’entorn comercial, els factors d’atractivitat i la cultura innovadora. Amb una visita a l’establiment i una entrevista presencial, el tècnic recull informació i valora aspectes vinculats amb l’activitat comercial que poden anar des de la idoneïtat de la localització i les característiques exteriors a l’establiment (l’estat del carrer i la façana de l’establiment, per exemple), a la gestió de l’aparador i la distribució interior, fins a una anàlisi de l’evolució econòmica del negoci, la facturació i la rendibilitat, la gestió del producte, la competència, l’estratègia comercial i les accions de màrqueting, promoció i publicitat i l’ús de les tecnologies de la informació, entre altres, que poden influir directament en el desenvolupament de l’activitat.

L’anàlisi permet identificar els punts forts i febles del negoci i definir les accions prioritàries per aplicar la innovació en el comerç, així com un pla d’accions clau de millora de la rendibilitat i de gestió global del negoci i de recomanacions que potenciïn la competitivitat de l’empresa o establiment comercial.

El servei, que forma part del Programa de Comerç Minorista promogut per les Cambres de Comerç i finançat pel FEDER (Fons de Desenvolupament Regional Europeu) i pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, està adreçat a pimes, microempreses i autònoms del sector comercial detallista, amb IAE 64, 65 i/o 66, que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic. Des de l’any 2004, quan es va posar en marxa el programa, la Cambra de Terrassa ha assessorat un total de 430 empreses comercials.

El servei és totalment gratuït i la convocatòria per participar en el programa resta oberta fins al dia 26 de novembre de 2018. El nombre de places és limitat.

Descarregar PDF.

Close Menu