Skip to main content

La importància de conèixer el passaport econòmic – origen – que té la mercaderia a l’hora d’exportar

 

Sovint, ens podem trobar que una oportunitat comercial que passa per una exportació –o importació-, que a priori ens permet desenvolupar un nou negoci o un nou mercat, pot quedar marcada negativament si no tenim present tots els factors –i especialment els aranzelaris- que deriven de l’origen d’una mercaderia.

L’origen té una rellevància especial, ja que és el que determina que un producte pugui disposar d’un tractament més o menys favorable, a l’hora d’introduir-lo en un mercat de destí. Els acords comercials bilaterals i multilaterals entre els diferents països fan que unes mercaderies completament iguals rebin un tracte diferent, des de la vessant tributària i comercial.

Des de la Cambra, fem una permanent vigilància de les negociacions dels nous acords comercials (com per exemple, els nous acords del Japó o del Vietnam o els acords en negociació com Austràlia, Nova Zelanda o Singapur) per vetllar pels canvis i poder aconsellar a les empreses davant la necessitat de justificar l’origen de les mercaderies.

També cal dir que  hi ha notícies positives i, en general, s’està avançant i introduint canvis en la manera d’acreditar l’origen amb la finalitat de simplificar els tràmits, proporcionant al mateix temps, major grau de seguretat a l’operativa del comerç internacional. Per tant, és molt important conèixer els diferents acords preferencials a nivell internacional per gaudir d’una reducció o eliminació d’aranzels quan exportes o importes mercaderies.

Saps quin origen tenen les teves mercaderies i si compleixen amb les normes d’origen preferencial i no preferencial?

Pel comerç internacional és vital conèixer el passaport econòmic – origen – que té la mercaderia que exportem. L’equip propi d’especialistes de la Cambra t’informa de quins acords existeixen i quins són els documents que ens permetran justificar l’origen per obtenir aquests avantatges i t’ajuda a assolir-los.

 

Per a més informació consulta: Origen i gestió duanera

Close Menu