Gestió de plans de formació

La Cambra t'acompanya en la gestió del pla de formació de la teva empresa

Vols fer el pla de formació de l'empresa i no saps per on començar?

A la Cambra, t’ajudem a analitzar els llocs de treball de la teva empresa per tal de definir i establir conjuntament les necessitats formatives dels teus treballadors, a partir de les quals, dissenyem un pla de formació específic amb les competències clau necessàries per a la teva empresa.

I un cop tens el pla de formació, què?

Molt fàcil! T’ajudem a buscar les formacions que necessites tenint en compte el sector de la teva empresa i els teus objectius.
A més, de forma periòdica, t’ajudem a analitzar l’estat del teu pla de formació proposant, si fossin necessàries, les mesures adequades per a la seva correcta execució.

Per a més informació contacta amb:
lcarmona@cambraterrassa.org
93 733 98 33 / 93 733 98 32