Skip to main content

Els fabricants estrangers de producció, processament i emmagatzematge de productes alimentaris que exporten a la Xina han de dur a terme un registre de fabricant estranger abans de l’exportació

La nova disposició va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2022 i totes les categories d’aliments hi estan subjectes, excloent-hi els additius alimentaris i els productes relacionats amb els aliments.

L’Administració General de Duanes de la Xina (GACC) ha publicat un manual d’usuari per introduir les funcions del sistema i explicar els procediments de registre pas a pas.

Accedeix al manual

Close Menu