Skip to main content

Balanç semestral de la formació continuada i a mida

ES QUADRUPLIQUEN LES ACCIONS DE FORMACIÓ EMPRESARIAL A MIDA, IMPARTIDES PER LA CAMBRA DE TERRASSA, DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE L’ANY

La Cambra ha impartit un total de 16 programes de formació a mida per a un total de 5 empreses en el transcurs del primer semestre de l’any, quatre vegades més respecte al mateix període de l’any anterior

S’han desenvolupat un total de 37 accions de formació continuada i a mida en els sis primers mesos de l’any que han comptat amb la participació de 341 alumnes

Comerç internacional, habilitats directives i personals i gestió economicofinancera, els cursos de formació continuada més demandats per directius i empresaris

Un 40% de les accions formatives realitzades han estat de nou disseny

Terrassa, 3 de juliol de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha tancat el primer semestre de 2019  amb un total de 37 accions de formació continuada i a mida que han comptat amb la participació de 341 alumnes. La Cambra prioritza la capacitació dels recursos humans com un dels eixos bàsics de competitivitat de les empreses. Amb una experiència de més de 36 anys en l’organització d’accions formatives, la institució està especialitzada en el disseny d’accions de formació continuada, en modalitat presencial i online, formació empresarial a mida i formació de directius (Executive Training Plató). En tancar el primer semestre de l’any, l’entitat empresarial fa balanç de la formació continuada i mida.

 La Cambra ha desenvolupat un total de 21 cursos de formació continuada durant el primer semestre de l’any 2019 que han comptat amb la participació d’un total de 209 alumnes i han representat un total de 336 hores de formació. Aquestes xifres indiquen que en els primers sis mesos de l’any s’han desenvolupat més de la meitat dels cursos de formació continuada impartits durant tot l’any anterior (38) i que l’evolució del nombre d’alumnes mostra una tendència creixent. El 37% dels cursos han estat relacionats amb l’àmbit del comerç internacional, el 14% econòmic i financer, el 14% amb habilitats directives i personals, seguit dels vinculats amb l’àrea d’informàtica i noves tecnologies (9,5%), recursos humans (9,5%), producció i logística (5%) i qualitat, PRL i medi ambient (5%).  Un 19% dels cursos de formació continuada que s’han realitzat en aquest període han estat de nou disseny.

Les empreses destaquen la importància de la formació dels seus  equips professionals amb continguts específics i estratègics, per tal de donar una resposta més adaptada i efectiva a les necessitats concretes de la seva empresa. L’aplicació pràctica i directa en la praxi diària de l’empresa, ha portat als empresaris participants a valorar l’aplicabilitat de la formació continuada, dissenyada per part de la Cambra, en un 87%.  Així mateix, els participants en les accions formatives de la Cambra, que han valorat l’oferta global amb 8,85 punts sobre 10, han avaluat amb 9,35 punts la competència docent i professional del professorat.

Pel que fa a la formació a mida/in company, s’han dissenyat i impartit un total de 16 programes de formació a mida per a un total de 5 empreses en el transcurs del primer semestre de l’any, amb la participació de 132 alumnes i un total de 183 hores lectives. Aquesta modalitat de formació ha experimentat un creixement molt notable, quadruplicant el nombre de programes impartits i de participants respecte al mateix període de l’any anterior i assolint en els primers sis mesos de l’any 2019 el total de volum d’accions formatives de tot l’any 2018.

El 38% dels cursos de formació in company/a mida que les empreses han contractat per als seus equips professionals han estat relacionats amb la informàtica i les noves tecnologies, un 25% amb l’àrea de qualitat, prevenció i medi ambient i un 13% amb l’àrea de comerç internacional.  Amb una valoració mitjana de 9,33 punts del professorat i de 8,81 punts dels cursos, els participants han estimat que el grau d’aplicabilitat de la formació rebuda és del 86%.

 

Segueix llegint la notícia (PDF).

Close Menu