Skip to main content

EmpoderaT és un programa innovador que combina activitats grupals i individuals en un itinerari flexible i personalitzat, generat per acompanyament personal, per a afavorir l’autoocupació i l’ocupabilitat dels participants.

El propòsit és identificar oportunitats de negoci o idees emprenedores i ajudar-les a convertir-se en una empresa dinámica, mentre s’eliminen barreres com la por o el fracàs.

A qui va dirigit?

Persones de totes les edats amb un projecte emprenedor, ja estiguin estudiant, en situació de desocupació, sigui com sigui la seva situació laboral: estudiant, aturats, treballadors en activi.

Un ecosistema de suport 360 graus als emprenedors, creant una servei complet, creant espais i accions per a compartir experiències, ensenyant a minimitzar el risc, ajudant a eliminar barreres de tipus individual, econòmic, social, per la transformació de les idees en projectes empresarials reals i sostenibles en el temps.

Metodologia

  • Tallers d’ideació i de foment de l’esperit emprenedor, desenvolupats per a fomentar l’esperit emprenedor i adaptats a cada grup objectiu.
  • Formació en horari adaptat a cada col·lectiu
  • Acompanyament i orientació individual en tot el procés.
  • Grup de suport: facilita l’intercanvi i el networking.
  • Acompanyament en el Pla d’empresa.
  • Acompanyament al finançament.

Jornada EmpoderaT: Un espai per a la divulgació del networking i l’emprenedoria.

Cada emprenedor rebrà suport combinant diferents tècniques, en forma de formació modular, grups de suport i coaching individual, que potenciaran diferents aspectes:

coneixements i habilitats, interacció i comunicació, i apoderament i autoestima.

La Cambra de Terrassa com a punt PAE, tramitarà la creació d’empresa i facilitarà altres tràmits amb l’administració, si es requereix.
Empodera’t evitarà qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat, o orientació sexual. També igualtat en oportunitats entre home i dones.

EmpoderaT està co-finançat pel Fons Europeu (Fundación Incyde)

Close Menu