Skip to main content

En la primera reunió del màxim òrgan de govern del nou mandat

EL PLE DE LA CAMBRA FIXA LES FUNCIONS I RESPONSABILITATS REPRESENTATIVES DE LA INSTITUCIÓ PER AQUEST NOU MANDAT

En la reunió s’han comunicat les missions i funcions de cada un dels membres del Comitè Executiu

Sun Rius, ha estat nomenada delegada de Delegació de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès

També s’han fixat les representacions en les diferents entitats i organismes. El president de la Cambra, Ramon Talamàs, i la vicepresidenta 3a, Natàlia Cugueró, representaran a la institució en el Ple del Consell General de Cambres de Catalunya

Terrassa, 17 de juliol de 2019. Aquesta tarda, s’ha dut a terme la reunió dels empresaris que formen part del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis; la primera celebrada després de la seva constitució formal el passat dia 13 de juny. El nou Ple, format per 45 empresaris representants del teixit empresarial de la demarcació de Terrassa, ha fixat les responsabilitats representatives que definiran el període dels propers quatre anys que conformen el mandat del nou Ple de la Cambra.

Definició de la missió i funcions dels membres del Comitè Executiu

 Des de l’inici formal del nou mandat, el comitè executiu s’ha reunit en dues ocasions, els dies 9 i 16 de juliol, en el marc de les quals s’han abordat les funcions de cada un dels seus membres. Recordem que el comitè executiu de la Cambra està format per les persones següents: Ramon Talamàs i Jofresa (president), Santiago Sabatés i Mas (vicepresident 1r), Juan Ignacio Navarro i Villanueva (vicepresident 2n), Natàlia Cugueró i  Escofet (vicepresident 3r),  Emili Pablos i Prunera (tresorer),  Emilià Lázaro i Gomà (Vocal), Fanny Novell i Ramos (vocal), Pere Rodríguez i Carbó (vocal), Jordi Rodríguez i Ripollès (vocal), Jordi Roset i Chaler (vocal), Miquel Serracanta i Domènech (vocal), i Albert Ventura i Mallofré (vocal).

Durant la reunió d’avui, s’han fixat les responsabilitats i funcions de cada un dels membres que formen el nou Ple de la Cambra de Terrassa. Ramon Talamàs, President de la Cambra, al marge de la coordinació i seguiment general del global de les funcions dels membres del Ple, es farà càrrec dels aspectes relacionats amb la comunicació, societat, territori i el seguiment de les activitats i relació amb la resta de cambres catalanes. Santiago Sabatés, Vicepresident 1r esdevindrà responsable de l’àrea  d’indústria, com a autèntic motor per la nostra demarcació i, del foment i seguiment de les inversions estrangeres. Ignasi Navarro, Vicepresident 2n de la institució, s’ocuparà del seguiment i relació amb les diferents Administracions Públiques del territori alhora que tindrà la responsabilitat del seguiment, estudi i gestió de les propostes envers temàtiques relatives a temes d’energia. Natàlia Cuguerò, Vicepresidenta 3a, serà la responsable de les relacions i col·laboracions amb el món Universitari i els aspectes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides per al 2030. La Cambra entén que aquests objectius marquen unes necessàries pautes d’actuació en diferents àmbits socials i mediambientals, quina implantació comprometrà, a impulsar en totes aquelles empreses i autònoms de la demarcació.

D’altra banda, Emili Pablos, com a Tresorer de l’entitat, vetllarà per l’evolució de l’activitat econòmica de la Cambra i, alhora, serà el responsable de l’àmbit d’estudis econòmics d’interès per al nostre teixit empresarial. Albert Ventura, vocal, s’ocuparà dels serveis relacionats amb la internacionalització, on s’inclouen les tramitacions per delegació administrativa, les missions comercials i els projectes internacionals, així com el seguiment de l’impacte que l’evolució digital té en la internacionalització de les empreses. Emilià Lázaro, vocal, serà responsable de l’àmbit de les infraestructures públiques i dels actius immobiliaris de la Cambra. Fanny Novell, vocal, es responsabilitzarà dels aspectes relacionats amb el comerç, entesa l’activitat comercial i el seu lligam a l’entramat ciutadà com un eix vertebrador per la societat. Jordi Rodríguez, vocal, vetllarà per la innovació, entenent com a una de les necessitats del teixit empresarial del territori, la d’actualitzar la seva cartera de productes i serveis, que sovint requereix de facilitadors i ambients que la propiciïn. Jordi Roset, vocal, vetllarà pel foment de l’activitat emprenedora, com a un dels motors de l’economia del territori. Miquel Serracanta, vocal, s’ocuparà de l’àmbit dels serveis; de la digitalització i del Cens, aquest últim amb l’objectiu d’aconseguir que aquest inclogui les empreses amb activitat a la demarcació de la Cambra, que legalment els hi pertoqui. Finalment, Pere Rodríguez, vocal, es responsabilitzarà de l’àrea de formació i de l’estructura humana de la institució, entenent la formació com un dels pilars fonamentals de la projecció dels diferents col·laboradors de la institució.

Delegació de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès

En la reunió també s’ha acordat nomenar Sun Rius, membre del Ple, Delegada de la Cambra a Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès. Sun Rius destaca per la seva capacitat de síntesi i interlocució, el seu coneixement del teixit empresarial i comercial del territori, la seva capacitat d’anàlisi i de generació d’opinió, alhora que manifesta la seva gran il·lusió en exercir el càrrec de Delegada.

Representacions per part de la Cambra a la resta d’entitats i organismes

Tanmateix han estat fixades els membres del Ple que representaran, a la Cambra en les diferents entitats i organismes, com el Consell General de Cambres Catalanes, el Consell Local de la Formació Professional de Terrassa o el Pacte per la Ocupació de Terrassa. Entre les representacions designades, el president de la Cambra, Ramon Talamàs, i la vicepresidenta 3a, Natàlia Cugueró, representaran a la institució en el Ple del Consell General de Cambres de Catalunya. Alhora, l’ex-President de la Cambra, Marià Galí i Segués, representarà a la institució a la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa.

El Ple de la Cambra també ha comunicat la seva felicitació i agraïment a Ignasi Cusidó i Simón -arran d’haver passat el relleu com a President de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa-, per la seva tasca en favor de mantenir unes activitats, amb el seu component patrimonial, d’alt valor simbòlic per Terrassa, complementant la seva clara utilitat cultural i en favor de les persones necessitades.

Segueix llegint la notícia (PDF).

Close Menu