Skip to main content

Quins aspectes clau haurem de tenir en compte a l’hora d’elaborar el nostre pla de comunicació online?

Actualment, és de gran importància per a les empreses el fet de tenir presència online. Inclús, moltes d’elles ja disposen del seu lloc web corporatiu i d’un perfil a les xarxes socials… Però, això no és suficient:  tota acció que realitzarem, haurà de tenir un objectiu i formar part d’un pla unificat de comunicació online.

Com planificar aquestes actuacions de comunicació online per aconseguir assolir els objectius fixats a la nostra empresa?  

La metodologia SOSTAC és una de les més utilitzades per a planificar una estratègia online, desenvolupada per PR Smith als anys 90. Algunes de les preguntes que ens haurem de fer, abans de realitzar el nostre SOSTAC són:

– Per una banda, haurem de realitzar una anàlisi de situació de la nostra empresa: on som? Alhora, haurem de fixar-nos en els nostres competidors: quina estratègia online fan servir? A quines xarxes socials tenen presència?

– Serà important establir també, quins seran els nostres objectius: cap a on vol anar la nostra empresa? Quins objectius de comunicació online volem assolir?

– Definir l’estratègia: com ho aconseguirem?

– Quines tàctiques utilitzarem per aconseguir-ho? En quins canals o a través de quines eines posarem en marxa la nostra estratègia?

– Quin pla d’acció durem a terme?

– Com ho mesurarem? Quines KPI’s (Key Performance Indicators) o indicadors en mesurarem?

– Com en portarem el control? Com n’interpretarem els resultats per saber que si hem assolit els objectius de comunicació online de la nostra empresa? Establir i definir un quadre de comandament ens ajudarà a interpretar-ne els indicadors mesurats i a conèixer si el nostre pla estratègic de comunicació online ha donat resultats positius.

Per tant, les parts que haurà de tenir el nostre pla de comunicació online, seguint aquesta metodologia són:

  1. Anàlisi de situació.
  2. Objectius
  3. Estratègies
  4. Tàctiques
  5. Accions
  6. Control

 Si a la teva empresa encara no heu desenvolupat un pla estratègic online o voleu profunditzar envers el tema, a la Cambra podreu trobar cada any, formacions específiques envers la  comunicació i el màrqueting digital.

Consulta el proper curs Pla estratègic de comunicació online per a pimes!

 

O demana’ns més informació a:

formació@cambraterrassa.org

Close Menu