Skip to main content

El Digital Impulse Hub ha obtingut el SEAL OF EXCELLENCE


Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa

El projecte Digital Impulse Hub (DIH), liderat des d’un inici per la Cambra de Terrassa i que compta com a socis fundadors amb els ajuntaments de Rubí, Sant Cugat del Vallès i Terrassa, LOCALRET, les universitats UPC i UOC, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), així com el Consell General de Cambres de Catalunya, ha obtingut el SEAL OF EXCELLENCE en la resolució de la convocatòria del Digital Europe Programme, amb una puntuació de 13 sobre 15. Una molt bona nota (high-quality project), que ens situa com a  membres de ple dret de la xarxa europea de hubs digitals, amb dret a participar en les convocatòries restringides de l’esmentat programa.

La resolució destaca la total adequació dels nostres objectius als requisits de la convocatòria i la seva clara descripció per servir les empreses i les administracions catalanes, tot aplicant les tecnologies adequades i evidenciant que el DIH contribuirà, en tots els seus nivells, als objectius de digitalització de la UE.

També ens reconeixen la maduresa del projecte, amb aliances consolidades amb socis professionals i amb experiència en coneixements digitals i innovació, així com per la seva capacitat d’aplicació amb una planificació i distribució de rols adequada i convincent, sempre emprant eficientment recursos en els tres camps de treball, coordinats molt correctament per seguir els criteris de la política digital europea, amb indicadors clars i ambiciosos.

El projecte clarament alineat European Green Deal, segons també destaca la resolució, presenta, segons aquesta, una alta potencialitat per assolir els seus objectius, amb uns serveis ben elaborats per a l’atenció de les administracions locals a la ciutadania.

Amb tot, i malauradament per restriccions pressupostàries, aquesta bona qualificació no ens dona accés a finançament directe de la Comissió, i ens dirigeix a altres fons de finançament, amb una clara recomanació de la Comissió per aconseguir-les. Ja hem començat les gestions per tal de perfeccionar aquestes alternatives d’acord amb les reiterades afirmacions de responsables ministerials de destinar fons Next Generation EU a aquells projectes que haguessin obtingut el referit segell d’excel·lència, però sense finançament directe per restriccions assenyalades o per la distribució territorial a les diferents comunitats autònomes. Aquest aspecte ben segur que ens ha afectat, ja que, si s’ha seguit el criteri de distribució territorial contra el qual lluitàvem, Catalunya ha cobert la quota amb el projecte liderat per la Generalitat DIH4CAT, que sí que ha obtingut finançament i als màxims responsables del qual hem felicitat.

Finalment, vull reconèixer públicament la tasca feta per tot l’equip professional de la Cambra de Terrassa i d’altres socis fundadors en l’elaboració d’un projecte que, ara més que mai, volem que prossegueixi en la seva singladura.

Close Menu