Skip to main content

El Cicle de Diàlegs sobre innovació i ús de recursos no convencionals industrials finalitza amb la participació de 740 assistents que han obtingut una visió sectorial de l’economia circular

 

  • Impulsat per la Borsa de Subproductes de Catalunya (www.residurecurs.cat), el Consell General de Cambres de Catalunya i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Agencia de Residus de Catalunya, el Clúster de Residus, ACCIO i la xarxa EEN (Enterprise Europe Network).
  • Un total de 130 ponents han participat en 6 sessions d’aquest fòrum de debat entre el món empresarial i industrial, acadèmic, social i societat en general, sobre el present i futur de la sostenibilitat i circularitat en els diferents sectors productius.

 

Barcelona, 5 d’agost de 2022.- La reducció al mínim dels residus no reutilitzables i l’increment de la durabilitat dels inputs incorporats al cicle productiu marquen el camí pel qual s’ha de transitar per aconseguir frenar el deteriorament mediambiental i minimitzar així els estralls que està provocant i que provocarà el canvi climàtic en els ecosistemes de tot el món.

Davant l’escassetat de recursos (matèries primeres, aigua i energia), la transformació de l’economia actual en una economia ecoeficient i més resilient sense perdre productivitat àdhuc incrementant-la i l’economia circular com a nou paradigma econòmic, que sincronitza l’economia amb el mediambient i els objectius socials, són processos que han arribat al sector productiu i industrial amb força i es presenten en l’actualitat com una tendència irreversible, obligatòria i urgent a nivell mundial. Aquesta transformació ha de superar la disposició final i el reciclatge per passar a innovar en l’aprofitament i industrialització dels residus. L’any 2018, la Comissió Europea va presentar un pla d’acció per desenvolupar una economia sostenible i verda, amb un enfoc cap a una economia circular com la forma més eficient de reduir l’impacte sobre el medi ambient.

En aquest sentit, i amb la voluntat de comunicar, difondre i divulgar aquestes necessitats entre el teixit socioeconòmic català, va néixer el Cicle de Diàlegs sobre innovació i ús de recursos no convencionals industrials, que ha estat un punt de trobada entre els diferents agents implicats en la transformació vers la circularitat real de l’economia a Catalunya.

Aquest cicle ha constat de 6 sessions sectorials: Bioconstrucció i Construcció Sostenible; Agroalimentari Animal i Vegetal;  Packaging; Plàstic i Cautxú; Aigües Industrials i Valorització de llots EDAR i EDARi; i sector tèxtil.

En aquestes sessions, que han comptat amb 742 assistents (una mitjana aproximada de 120 assistents per sessió) hi ha participat més de 130 ponents del món empresarial i industrial, 45 representants empresarials de diferents, sectors i 45 responsables de projectes de R+D+i, clústers, gremis i administracions, entre d’altres. A més, els enllaços de reproducció posterior de les 6 sessions del cicle han acumulat més de 1.400 visualitzacions. Així, podem afirmar que el sector industrial vol conèixer i treballar cap a un món i una economia més circulars i que està treballant cada cop més per contribuir amb un món més sostenible i resilient, com a un dels grans valors afegits de les organitzacions.

Durant les diferents sessions sectorials s’ha posat en valor i s’han visualitzat bones pràctiques i iniciatives d’implantació/facilitació de l’economia circular sectorial en els diversos sectors productius, tant des de la visió empresarial i industrial com des de la visió acadèmica, tot recollint reptes, solucions i desafiaments per tal d’avançar cap a una economia descarbonitzada, verda, circular i competitiva. S’han aportat també les especificitats legals dels diferents sectors per abordar la circularitat i propostes per facilitar l’encaix en la legalitat de les propostes empresarials.

El Cicle de Diàlegs sobre innovació i ús de recursos no convencionals industrials ha estat organitzat per la Borsa de Subproductes de Catalunya, el Consell General de Cambres de Catalunya, amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Agencia de Residus de Catalunya, el Cluster de Residus, l’Observatori de Catalunya Circular, ACCIO i la xarxa EEN i ha comptat amb la coorganització d’entitats com: Firhàbitat, Claus21, Fira Vic i l’Ajuntament de Vic, el Packaging Cluster, la Fira d’Economia Verda i Circular, l’Ajuntament de Granollers i el Grid Granollers, el Catalan Water Partneship, el Cluster AEI Tèxtils i el clúster català dels Materials Tèxtils Avançats.

Aquest Cicle de Diàlegs no hagués estat possible sense el suport tècnic de Simbiosy i Inedit i la col·laboració a cadascuna de les sessions de Terraqui, bufet especialista en dret ambiental i Alba Cabañas, directora de SustainThinking i LabEcoinnova, moderant i conduint els 6 debats sectorials a porta tancada.

 

Les cambres catalanes faciliten un punt de trobada per fer arribar al teixit socioeconòmic la necessitat d’apostar per una economia circular, verda, descarbonitzada i competitiva

En aquest Cicle de Diàlegs, les cambres catalanes han actuat com a punt de trobada entre els sectors productius i industrials i la resta d’agents públics i privats implicats en la transformació vers la circularitat real de l’economia catalana. Així, s’han posat en valor bones pràctiques que es duen a terme avui dia al territori, recollint reptes, solucions i desafiaments per fer-hi front i d’aquesta manera avançar en una economia descarbonitzada, verda, circular i competitiva, amb capacitat de traslladar-ho a l’àmbit de les polítiques públiques reals.

 

La Borsa de Subproductes de Catalunya www.residurecurs.cat

Eina pionera a tot l’Estat que ha esdevingut estratègica per fer realitat el canvi sistèmic del model productiu de l’ecosistema actual.

Gestionada pel Consell General de Cambres des de 1992 sota diverses figures de suport de la Junta de Residus i després l’Agència de Residus de Catalunya.

Amb els anys s’ha consolidat un market place amb més 4.100 usuaris enregistrats i gairebé 2.000 anuncis d’ofertes i demandes de recursos industrials sobrants publicats.

L’estratègia d’Economia d’Impuls a l’Economia Verda de la Generalitat, on es recull la Borsa de Subproductes, actualitzant-se a través del Full de Ruta de l’Economia Circular de Catalunya a l’horitzó del 2027, i el compromís mundial dels ODS a través de l’Agenda 2030 i l’impuls de la bioeconomia a través de l’Estratègia de la Bioeconomia a Catalunya, requereixen instruments com la Borsa de Subproductes (residurecurs.cat) per fer possible l’economia industrial circular.

Podeu visualitzar les diferents sessions sectorials organitzades en el marc del Cicle de Diàlegs a través del següent enllaç:

https://www.residuorecurso.com/es/dialegs

 

 

Close Menu