Skip to main content

EINES PER ENCARAR EL FUTUR


Ramon Talamàs, President de la Cambra de Comerç de Terrassa

Comencem juliol amb calor, com toca, amb experiències que mantindrem en la memòria esperant que siguin cosa del passat, amb moltes incògnites sobre el futur més immediat, però també amb l’esperança que, com a societat, sabrem treure el millor de nosaltres mateixos per mantenir al màxim l’activitat socioeconòmica, única forma de generar una riquesa necessària per a una justa distribució.

Just des de la declaració de l’estat d’alarma, l’activitat de la Cambra s’ha focalitzat en estar al costat del teixit empresarial per informar-lo de tota mena de normatives, regulacions internacionals i d’altre tipus de mesures vinculades a la seva operativa. Seguint necessaris protocols de protecció, hem mantingut oberta la nostra seu central per a tràmits presencials imprescindibles, si bé la gran majoria de les tasques s’han canalitzat per via telemàtica gràcies a la modalitat de teletreball a la qual, i amb una dedicació encomiable, s’ha estructurat l’organització.

Aquesta capacitat d’adaptació ha estat un dels punts positius d’aquesta situació i, personalment, crec que ens possibilita encarar una necessària adaptació de la nostra organització i objectius a les noves necessitats de les empreses, tal com hem començat a treballar en l’àmbit del Comitè Executiu, acollint també reflexions de l’equip professional. Ara més que mai, l’alineació de tota l’organització resulta imprescindible.

Sense entrar ara en les temàtiques concretes, per a les quals estem perfeccionant plans d’adaptació i assoliment de nous objectius, hi ha dos àmbits transversals ja definits i sobre els quals hem de bastir la resta de mesures.

La col·laboració i sincronització d’activitats amb les administracions públiques més properes, Ajuntaments i Consell Comarcal principalment, per encarar conjuntament i sense duplicitat les moltes tasques que hem de compartir, també conjuntament, amb altres agents socioeconòmics, serà un dels eixos de la nostra actuació i així ho hem expressat als diferents responsables polítics, als quals hem ofert des del primer moment la nostra col·laboració. Entre altres aspectes, pensem que molts dels fons de la UE que hom espera que finalment arribin, tindran caràcter finalista i la nostra experiència en la gestió de programes europeus possibilitarà encaixar sinergies necessàries per accedir-hi. En aquest àmbit, no seria sincer si no mencionés que, amb algunes clares excepcions i sense desmerèixer l’atenció primària per les necessitats socials més urgents, l’estructuració de pactes / plans de xoc / revitalització, etc. presenta unes dinàmiques temporals poc efectives i esperem que es puguin redreçar ben aviat per encarar les diverses línies de treball.

L’altre aspecte és la necessitat d’emprar el molt coneixement conjunt que el teixit empresarial atresora per possibilitar reflexions experimentades sobres les diferents mesures a emprendre, tant a nivell macro com en puntuals actuacions sectorials i empresarials. L’experiència de col·laboració que estem tenint en el marc del projecte #QueCapEmpresaTanqui, ens fa ser optimistes en la potencialitat d’aquesta font de coneixement.

Close Menu