Skip to main content

DIGITALITZACIÓ, TECNOLOGIA I ESTRATÈGIA


Jordi Rodríguez, membre del Comitè Executiu de la Cambra de Terrassa

Un dels casos empresarials més coneguts és el de Kodak. Creada el 1888, va arribar als anys 1990 amb una quota de mercat del 70% i més de cent quaranta mil treballadors. Un cas clar de ceguesa tecnològica que va cometre l’error, entre altres, d’adoptar una actitud conservadora enfront l’aparició de noves tecnologies. A finals d’aquella dècada i a principi de segle, hi trobem un altre cas paradigmàtic. Nokia disposava d’un 30% de quota de mercat (el doble que Sony-Erikson) i generava al voltant dels trenta mil milions d’euros de negoci l’any. Però va resultar ser un cas de ceguesa estratègica: el futur de la comunicació seria amb dades, no amb veu.

Tecnologia i estratègia van lligades de la mà i aquí hi entra en joc el concepte de digitalització, del qual tots en sabem una mica i ningú en sap prou. La digitalització va de la mà de diferents vectors tecnològics: la robòtica, els drons, la ciberseguretat, la fabricació additiva, les realitats virtuals i augmentades, el núvol, els sistemes ciber-físics. Ni s’han d’adoptar tots a màxims ni se n’ha de menystenir cap d’ells.

En un context i moment en què les regles de joc canvien més ràpidament que mai, convé no oblidar alguns mantres que ens poden ser útils a l’hora de mantenir una estratègia competitiva i inclusiva amb la tecnologia i la digitalització:

– La tecnologia afecta a tots els àmbits que desenvolupen l’estratègia d’una organització: persones, productes, serveis, gestió interna.

– Únicament digitalitzant l’organització no s’aconsegueix transformar-la per a fer-la més competitiva i sostenible.

– El context requereix, independentment de la dimensió de l’organització, respostes àgils a canvis ràpids: llocs de treball, cadenes de subministrament, competidors, ciberseguretat, adopció tecnològica.

Aquesta agilitat és la que permet anar superant reptes i assolint metes… comptant sempre amb recursos limitats.

Close Menu