Troba el teu curs

L’oferta formativa de la Cambra es complementa amb aquests cursos previstos. Trobes el que t’interessa? Contacta amb nosaltres i indica’ns quan t’agradaria fer-lo.

Cursos pendents de data d'inici

Les “mostres”, com les hem d’enviar? Què identifica la duana?

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Què és una “mostra”?
2. Enviament
3. Gestió de la documentació pel seu lliurament
4. Casos pràctics

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Formes de pagament internacional. Operativa i negociació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Introducció a la gestió dels riscos econòmics
– Formes per controlar el risc econòmic
– Formes de cobrament segons el tipus de risc

2. Formes de pagament i cobrament
– Swift
– Xecs, pagares, lletres<
– CAD, COD
– Crèdit contingent (Stand By ISP98)
– Avals i garanties

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió econòmica i documental del transport internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Gestió del transport internacional marítim i multimodal: agents, règims, documentació (B/L, FBL, FCT, FCR..) i costos (nòlit, recàrrecs i despeses).
2. Gestió del transport aeri internacional: agents, règims, documentació (AWB) i costos (nòlit, recàrrecs i despeses).
3. Gestió del transport internacional per carretera: agents, règims, documentació (CMR) i costos (nòlit i despeses).
4. Assegurança del transport  internacional: riscos, cobertures, documents,costos i gestió de sinistres.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

El comerç exterior en 50 documents

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Fluxos documentals de les operacions de comerç exterior. Circuits i elements personals que hi intervenen.
2. Documents de producte. Anàlisi i complementació.
3. Documents de transport. Anàlisi i complementació.
4. Documents de duanes i de liquidació d’impostos. Anàlisi i complementació.
5. Documents financer – bancaris. Anàlisi i complementació.
6. Altres documents relacionats.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Tinc presència a l’estranger mitjançant establiment permanent si tinc un agent o un distribuidor? Quines són les seves conseqüències?

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Què és un establiment permanent?
2. L’article 5 del Model de Conveni de Doble Imposició de l’OCDE: el lloc fixe de negocis i l’agent independent.
3. La realització d’activitats en l’exterior i el possible risc d’Establiment Permanent.
4. Conseqüències de l’existència d’Establiment Permanent a l’exterior.
5. Tendències actuals
.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Negociació internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Preparació de la negociació internacional.
2. Desenvolupament de la negociació internacional.
3. Tècniques de negociació internacional.
4. Consolidació de la negociació internacional.
5. Estils de negociació internacional.
6. Protocol internacional.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

La mobilitat internacional. Gestió pràctica de l’expatriació i la impatriació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Gestió de persones.
2. Aspectes laborals i de seguretat social.
3. Aspectes fiscals.
4. Aspectes pràctics.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Taller d’iniciació a l’exportació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. L’empresa davant la globalització.
2. Què és exportar?
3. Elecció  de mercats.
4. Els canals de venda.
5. L’argument de valor.
6. Conceptes bàsics de la internacionalització.
7. Suport institucional a les exportacions.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat de crèdits documentaris

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Cas de la factura sense adreça
2. Cas de l’efecte mal timbrat.
3. Cas del crèdit pagat amb moneda local.
4. Cas del crèdit confirmat.
5. Cas del crèdit amb Incoterm Ex Works.
6. Cas del certificat sense nom.
7. Cas de l’anotació a bord sense datar.
8. Cas de les toleràncies.
9. Cas de la modificació amb crèdit vençut.
10. Cas de la còpia de la factura no presentada.
11. Cas del certificat de qualitat.
12. Cas del Charter party Bill of Lading.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Visites comercials

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1. El màrqueting avui
2. Rol del comercial i competències
3. La visita comercial
4. La negociació i el tancament de la venda
5. Sistematització de la gestió de la relació amb els clients

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Comunicació i atenció al client

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1. Tracte amb el client: la comunicació.
2. L’argumentació.
3. L’assertivitat.
4. Gestió de les queixes i reclamacions en el procés de millora contínua.
5. La comunicació telefònica.
6. La comunicació a través del correu electrònic.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Business Intelligence i Social Selling

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Creant un anàlisi de situació.
2. Inbound màrqueting.
3. Publicant els continguts al lloc web i a les xarxes socials.
4. El Social Selling.
5. CRM digital com gestionar els nous contactes que anem obtenint gràcies el inbound màrqueting.
6. Creant un pla d’acció.
7. Mesurant els resultats del pla d’acció.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

L’e-mail màrqueting. Taller pràctic de creació de newsletters i butlletins

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Com obtenir e-mails de gent que no ha visitat mai el nostre lloc web.
2. Com obtenir l’e-mail de la gent que visita el nostre lloc web.
3. Què és spam i què no és spam.
4. Com es poden passar els filtres antispam.
5. Com funciona la “Llei de Protecció de dades” en relació a l’e-mail màrqueting.
6. Com podem realitzar un butlletí d’èxit.
7. Quines eines tenim per enviar el butlletí.
8. Quan és el millor moment per enviar un e-mail.
9. De quins ratis d’obertura i reactivitat hauríem de gaudir.
10. Com controlar el retorn de la inversió.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat de posicionament als cercadors

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Quins són els objectius del posicionament natural.
2. Com funcionen els cercadors. Diferència entre els cercadors actuals i els anterior a l’any 2000.
3. Com podem indexar les nostres pàgines ràpidament.
4. Com funciona l’algoritme que ordena els resultats de Google. El PageRank, la densitat i la prominència.
5. Què no hem de fer per intentar millorar el nostre posicionament.
6. La web 2.0 i el posicionament als cercadors.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Comptabilitat general

Àrea: Econòmica i financera

Temari:
1. Naturalesa i objectius de la comptabilitat.
2. Representació del patrimoni.
3. El procés comptable.
4. El resultat comptable.
5. Tractament comptable de l’IVA.
6. Personal i Administracions Públiques.
7. El finançament de l’empresa.
8. Tancament de l’exercici.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Escape room intergeneracional. Taller d’aprenentatge generacional a l’empresa

Àrea: Gestió empresarial / Recursos humans

Temari:
1. Què puc aportar i què em poden aportar? La cantera puja a primera divisió.
2. Reconstruïm futur amb els fonaments del present.
3. Compartim coneixement.
4. De la creació a la innovació.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Com parlar en públic. Tècniques de presentació

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Concepte de parlar en públic.
2. Planificació i preparació.
3. Comunicació no verbal.
4. Comunicació verbal.
5. El guió.
6. Tècniques d’autocontrol emocional.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Direcció i conducció de reunions efectives

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Introducció.
2. Què és una reunió?
3. Elements d’una reunió.
4. Tipus de reunions.
5. Objectius formals.
6. Objectius encoberts.
7. Fases de la reunió.
8. El paper del conductor.
9. Dirigir i mar.
10. La importància del grup.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Negociar i saber resoldre situacions conflictives

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Conceptes de conflicte.
2. Conceptes de negociació.
3. Models negociadors i estils.
4. Anàlisi de la situació.
5. Habilitats negociadores.
6. La comunicació en el procés negociador.
7. El control de la negociació.
8. Estratègies i tàctiques.
9. Tancament de la negociació.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió integral de magatzems i inventaris

Àrea: Producció i logística

Temari:
1. Introducció: La Logística com avantatge competitiva.
2. Estratègies LOW COST aplicades a la Logística.
3. Gestió de la cadena logística: proveïdor-empresa-client.
4. Conceptes bàsics en la Gestió de Magatzems.
5. Sistemes d’emmagatzematge i control de mercaderies.
6. Gestió d’estocs i inventaris, anàlisi ABC i control de rotacions.
7. Optimització de la gestió del picking.
8. Ratis i índex pràctics per la Gestió de Magatzems.
9. Gestió de persones: El gran repte.
10. TIC i Automatització aplicades a la gestió de magatzems.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Nòmines, Seguretat Social i Contractació laboral

Àrea: Recursos Humans

Temari:

DRET LABORAL
La relació laboral.
El Contracte de Treball i les seves característiques.
El Foment de contractació indefinida.
La Contractació Temporal a Espanya.
La contractació a discapacitats.
Altres formes d’instrumentar una prestació laboral.
Drets i deures del treballador.
El temps de treball.
La Suspensió del Contracte de Treball i els seus efectes.
La Resolució del contracte de treball.

RETRIBUCIÓ SALARIAL
El concepte de salari.
Tipus de salaris.
Estructura salarial.
Absorció i compensació salarial.
Diferents deduccions en el salari.

EL SALARI I LA SEVA COTITZACIÓ EN ELS SUPÒSITS
Accidents de treball.
Malaltia comuna.
Liquidació saldo i quitança.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió avançada de les nòmines

Àrea: Recursos Humans

Temari:
1. Breu repàs sobre les normes generals per a confeccionar una nòmina.
2. Les nòmines en supòsits especials.
3. La remuneració en espècies.
4. Confecció de quitança<.
5. Aplicació de les bonificacions establertes en el foment de contractació indefinida.
6. Càlcul de bonificacions per a majors de 59 anys.
7. Saber interpretar un Conveni Col·lectiu.
8. Calcular indemnitzacions per acomiadament, fi de contracte, falta de preavís, etc.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió administrativa en el Comerç Internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Introducció.
2. Incoterms.
3. La importació i l’exportació.
4. La duana i el seu entorn.
5. Transport i logística internacional.
6. Formes de pagament internacional.
7. Operacions Triangulars.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió Pràctica de la Tresoreria. Cash Flow

Àrea: Econòmica i financera

Temari:
1. Cash-flow, concepte i classes.
2. La gestió de la tresoreria.
3. Els comptes previsionals.
4. Les previsions de tresoreria.
5. La zona SEPA.
6. Exercici pràctic.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Full de càlcul Excel. Nivell Intermedi

Àrea: Informàtica i Noves tecnologies

Temari:
1. Repàs de conceptes generals.
2. Fórmules.
3. Funcions.
4. Característiques i eines especials.
5. Impressió.
6. Gràfics.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Full de càlcul Excel. Nivell Avançat

Àrea: Informàtica i Noves tecnologies

Temari:
1. Repàs general
2. Característiques i eines especials
3. Macros
4. Bases de dades
5. Enllaços i vincles

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió Estratègica de Compres

Àrea: Producció i Logística

Temari:
1.Introducció. Canvi de Paradigma “De Proveïdor a Soci”.
2.De Visió Local a Visió Global.
3.Definició de Gestió Estratègica de Compres.
4.Segmentació de Proveïdors.
5.Mètodes d’Aprovisionament.
6.Anàlisi dels Costos Associats a les Compres. Concepte de “Cost Integral”.
7.Negociació en Compres. Fases (Mètode Harvard).
8.Indicadors Globals de Gestió (KPI’s).
9.Eines per a la Gestió Estratègica de les Compres.
10.Impacte d’Internet i l’e-commerce en els processos de Compres.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió de Riscos Comercials, País i Canvi

Àrea: Comerç internaticonal

Temari:
1.Riscos en el comerç internacional.
2.Cobertures del risc comercial i polític.
3.Cobertures del risc de canvi.
4.Gestions amb filials.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Interpretaració dels Comptes anuals. Com interpretar els Balanços de l'empresa

Àrea: Econòmica i financera

Temari:
1.Els comptes anuals obligatoris.
2.Estructura del balanç de situació.
3.Anàlisi del Balanç de Situació.
4.El Compte de Pèrdues i Guanys.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Sessió pràctica: La Gestió de la Bonificació de la Formació a l'empresa

Àrea: Recursos humans

Temari:
1.Normativa i aplicació del sistema de Bonificacions ala formació programada per les empreses.
2.Revisió dels Principals Conceptes del model de Bonificacions.
3.Justificació de costos de les Accions formatives.
4.Aplicació informàtica

-Obtenció del certificat digitals. Requisits.
-Modalitats i nivells.
-Comunicacions i gestió d’incidències.
-Inspeccions, Conciliacions, Sancions.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat sobre el Reglament de Protecció de Dades (RGPD) i la seva implementació

Àrea: Gestió empresarial

Temari:
1a sessió: Legalització dels tractaments.
Identificació de la base jurídica, clàusules informatives, registre d’activitats del tractament, contractes d’encarregat del tractament.

2a sessió: Mesures de seguretat dels sistemes d’informació.
Com fer una anàlisi de riscos i identificar les mesures de seguretat a aplicar.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Tècniques de venda per al context actual

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1.Conceptes de la venda
2.El comercial i el seu entorn
3.Perfil del venedor eficaç
4.Aptituds de relació
5.Els clients
6.La influència del venedor
7.Venda per valors i venda per objectius
8.Lideratge i conducció del procés de venda
9.Disseny d’una estratègia personalitzada

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32