Troba el teu curs

L’oferta formativa de la Cambra es complementa amb aquests cursos previstos. Trobes el que t’interessa? Contacta amb nosaltres i indica’ns quan t’agradaria fer-lo.

Cursos pendents de data d'inici

Formes de pagament internacional. Operativa i negociació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Introducció a la gestió dels riscos econòmics
– Formes per controlar el risc econòmic
– Formes de cobrament segons el tipus de risc

2. Formes de pagament i cobrament
– Swift
– Xecs, pagares, lletres<
– CAD, COD
– Crèdit contingent (Stand By ISP98)
– Avals i garanties

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Tinc presència a l’estranger mitjançant establiment permanent si tinc un agent o un distribuidor? Quines són les seves conseqüències?

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Què és un establiment permanent?
2. L’article 5 del Model de Conveni de Doble Imposició de l’OCDE: el lloc fixe de negocis i l’agent independent.
3. La realització d’activitats en l’exterior i el possible risc d’Establiment Permanent.
4. Conseqüències de l’existència d’Establiment Permanent a l’exterior.
5. Tendències actuals
.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Negociació internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Preparació de la negociació internacional.
2. Desenvolupament de la negociació internacional.
3. Tècniques de negociació internacional.
4. Consolidació de la negociació internacional.
5. Estils de negociació internacional.
6. Protocol internacional.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Taller d’iniciació a l’exportació

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. L’empresa davant la globalització.
2. Què és exportar?
3. Elecció  de mercats.
4. Els canals de venda.
5. L’argument de valor.
6. Conceptes bàsics de la internacionalització.
7. Suport institucional a les exportacions.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat de crèdits documentaris

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Cas de la factura sense adreça
2. Cas de l’efecte mal timbrat.
3. Cas del crèdit pagat amb moneda local.
4. Cas del crèdit confirmat.
5. Cas del crèdit amb Incoterm Ex Works.
6. Cas del certificat sense nom.
7. Cas de l’anotació a bord sense datar.
8. Cas de les toleràncies.
9. Cas de la modificació amb crèdit vençut.
10. Cas de la còpia de la factura no presentada.
11. Cas del certificat de qualitat.
12. Cas del Charter party Bill of Lading.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Sessió pràctica sobre l'Operador Econòmic Autoritzat (OEA)

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Cas de la factura sense adreça
2. Cas de l’efecte mal timbrat.
3. Cas del crèdit pagat amb moneda local.
4. Cas del crèdit confirmat.
5. Cas del crèdit amb Incoterm Ex Works.
6. Cas del certificat sense nom.
7. Cas de l’anotació a bord sense datar.
8. Cas de les toleràncies.
9. Cas de la modificació amb crèdit vençut.
10. Cas de la còpia de la factura no presentada.
11. Cas del certificat de qualitat.
12. Cas del Charter party Bill of Lading.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Logística Internacional

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Contracte de compravenda internacional. Incoterms
2. Introducció al transport.
3. Transport Marítim.
4. Transports terrestre i aeri.
5. Assegurances de transport.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

L’e-mail màrqueting. Taller pràctic de creació de newsletters i butlletins

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Com obtenir e-mails de gent que no ha visitat mai el nostre lloc web.
2. Com obtenir l’e-mail de la gent que visita el nostre lloc web.
3. Què és spam i què no és spam.
4. Com es poden passar els filtres antispam.
5. Com funciona la “Llei de Protecció de dades” en relació a l’e-mail màrqueting.
6. Com podem realitzar un butlletí d’èxit.
7. Quines eines tenim per enviar el butlletí.
8. Quan és el millor moment per enviar un e-mail.
9. De quins ratis d’obertura i reactivitat hauríem de gaudir.
10. Com controlar el retorn de la inversió.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat de posicionament als cercadors

Àrees: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Tecnologies

Temari:
1. Quins són els objectius del posicionament natural.
2. Com funcionen els cercadors. Diferència entre els cercadors actuals i els anterior a l’any 2000.
3. Com podem indexar les nostres pàgines ràpidament.
4. Com funciona l’algoritme que ordena els resultats de Google. El PageRank, la densitat i la prominència.
5. Què no hem de fer per intentar millorar el nostre posicionament.
6. La web 2.0 i el posicionament als cercadors.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Escape room intergeneracional. Taller d’aprenentatge generacional a l’empresa

Àrea: Gestió empresarial / Recursos humans

Temari:
1. Què puc aportar i què em poden aportar? La cantera puja a primera divisió.
2. Reconstruïm futur amb els fonaments del present.
3. Compartim coneixement.
4. De la creació a la innovació.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Com parlar en públic. Tècniques de presentació

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Concepte de parlar en públic.
2. Planificació i preparació.
3. Comunicació no verbal.
4. Comunicació verbal.
5. El guió.
6. Tècniques d’autocontrol emocional.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Direcció i conducció de reunions efectives

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1. Introducció.
2. Què és una reunió?
3. Elements d’una reunió.
4. Tipus de reunions.
5. Objectius formals.
6. Objectius encoberts.
7. Fases de la reunió.
8. El paper del conductor.
9. Dirigir i mar.
10. La importància del grup.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Nòmines, Seguretat Social i Contractació laboral

Àrea: Recursos Humans

Temari:

DRET LABORAL
La relació laboral.
El Contracte de Treball i les seves característiques.
El Foment de contractació indefinida.
La Contractació Temporal a Espanya.
La contractació a discapacitats.
Altres formes d’instrumentar una prestació laboral.
Drets i deures del treballador.
El temps de treball.
La Suspensió del Contracte de Treball i els seus efectes.
La Resolució del contracte de treball.

RETRIBUCIÓ SALARIAL
El concepte de salari.
Tipus de salaris.
Estructura salarial.
Absorció i compensació salarial.
Diferents deduccions en el salari.

EL SALARI I LA SEVA COTITZACIÓ EN ELS SUPÒSITS
Accidents de treball.
Malaltia comuna.
Liquidació saldo i quitança.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió avançada de les nòmines

Àrea: Recursos Humans

Temari:
1. Breu repàs sobre les normes generals per a confeccionar una nòmina.
2. Les nòmines en supòsits especials.
3. La remuneració en espècies.
4. Confecció de quitança<.
5. Aplicació de les bonificacions establertes en el foment de contractació indefinida.
6. Càlcul de bonificacions per a majors de 59 anys.
7. Saber interpretar un Conveni Col·lectiu.
8. Calcular indemnitzacions per acomiadament, fi de contracte, falta de preavís, etc.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Gestió Estratègica de Compres

Àrea: Producció i Logística

Temari:
1.Introducció. Canvi de Paradigma “De Proveïdor a Soci”.
2.De Visió Local a Visió Global.
3.Definició de Gestió Estratègica de Compres.
4.Segmentació de Proveïdors.
5.Mètodes d’Aprovisionament.
6.Anàlisi dels Costos Associats a les Compres. Concepte de “Cost Integral”.
7.Negociació en Compres. Fases (Mètode Harvard).
8.Indicadors Globals de Gestió (KPI’s).
9.Eines per a la Gestió Estratègica de les Compres.
10.Impacte d’Internet i l’e-commerce en els processos de Compres.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

KPI'S El què no es mesura bé, no es gestiona

Àrea: Gestió empresarial

Temari:
1.Pressa de conciència & sentit d’urgència.
2.La nostra realitat actual (individual i empresa): Situació “AS IS”.
3.Els objectius i la seva mesura.
4.El “business case” per a la mesura.
5.Eines i utilització: Indicadors i KPI’s (Key Performance Indicators).
6.Gestió Visual (PVD’s).
7.Benchmarking amb altres.
8.Com canviar: Del “AS IS” al “TO BE”.
9.Millora contínua i seguiment periòdic.
10.Cas pràctic 1: Identificació Visual.
11.Cas pràctic 2: Fixació i mesura d’objectius.
12.Cas pràctic 3: Dinàmica operativa.
13.Cas pràctic 4: Millora contínua.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Lean. Eina de millora contínua

Àrea: Producció i Logística

Temari:
1. Introducció
2. Mudes
3. Cronometratge.
4. 5S.
5. TPM.
6. KPI.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Interpretaració dels Comptes anuals. Com interpretar els Balanços de l'empresa

Àrea: Econòmica i financera

Temari:
1.Els comptes anuals obligatoris.
2.Estructura del balanç de situació.
3.Anàlisi del Balanç de Situació.
4.El Compte de Pèrdues i Guanys.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Curs avançat sobre el Reglament de Protecció de Dades (RGPD) i la seva implementació

Àrea: Gestió empresarial

Temari:
1a sessió: Legalització dels tractaments.
Identificació de la base jurídica, clàusules informatives, registre d’activitats del tractament, contractes d’encarregat del tractament.

2a sessió: Mesures de seguretat dels sistemes d’informació.
Com fer una anàlisi de riscos i identificar les mesures de seguretat a aplicar.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Tècniques de venda per al context actual

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1.Conceptes de la venda
2.El comercial i el seu entorn
3.Perfil del venedor eficaç
4.Aptituds de relació
5.Els clients
6.La influència del venedor
7.Venda per valors i venda per objectius
8.Lideratge i conducció del procés de venda
9.Disseny d’una estratègia personalitzada

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Tècniques per atraure trànsit al nostre lloc web

Àrea: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves tecnologies

Temari:
1. Introducció al SEO actualitzat a 2019
2. Com funciona l’algorisme de Google?
3. Com obtenir dades sobre què és el què ens està funcionant millor al lloc web?
4. Com optimitzar els continguts actuals per atraure més visites al lloc web?
5. Introducció al SEM
6. Com es crea una campanya?
7. Introducció a la publicitat a Facebook
8. Creació d’una campanya
9. Optimització d’una campanya
10. Com mesurar el resultat de les campanyes en general?

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Jornada la CCI i les noves regles per crèdits i remeses electròniques

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1.Les Bank Payment Obligations, nou mitjà de pagament electrònic internacional.
2.Les e-URC 522, noves Regles per les remeses electròniques.
3.Els Crèdits documentaris Electrònics. Funcionament.
4.El suplement e-UCP 600 Regles revisades per els crèdits electrònics.
5.Lectures i debat.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Convenis de Doble Imposició i Preus de Transferència

Àrea: Comerç internacional

Temari:
1. Convenis per evitar la doble imposició. El model de Conveni OCDE i el Conveni multilateral.
2. Normativa de la UE i la jurisprudència del TJUE en matèria fiscal.
3. Aspectes sobre fiscalitat internacional de la Llei de l’Impost de societats i la Llei de L’Impost sobre No Residents.
4. Preus de transferència: aspectes materials i formals.
5. Les accions BEPS.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Comunicació i atenció al client

Àrea: Comercial i màrqueting

Temari:
1.Comunicació interpersonal: Tracte amb el client
2.Processos de comunicació en l’acollida
3.Actituds davant el client.
4.Gestió de les queixes i reclamacions en el procés de millora contínua.
5.La comunicació telefònica.
6.La comunicació a través del correu electrònic.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Automatització dels processos de venda

Àrea: Comercial i màrqueting / Informàtica i Noves Teconologies

Temari:
1.Introducció al concepte d’embut de conversió.
2.Tractament de les dades comercials a l’empresa.
3.Creació de sistemes que es puguin automatitzar.
4.Introducció als Chatbots.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Autoorganització i Creativitat amb Mapes Mentals

Àrea: Habilitats Directives

Temari:
1a Sessió
1. Principis i elements fonamentals.
2. La tècnica dels mapes mentals.
3. Les aplicacions dels mapes mentals. Exemples pràctics i treball en grup.

2ona Sessió
1. Aplicacions dels mapes mentals. Treball individual.
2. Software específic per a mapes mentals. Diferents softwares de suport.
3. El programa XMind. Exemples pràctics d’aquest software.
4. PPA (Pla personal d’acció)

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Visites comercials

Àrea: Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient

Temari:
1. El màrqueting avui.
2. Rol del comercial i competències.
3. La visita comercial.
4. La negociació i el tancament de la venda.
5. Sistematització de la gestió de la relació amb els clients.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32

Formació de Formadors

Àrea: Habilitats directives i personals

Temari:
1.La programació de la formació.
2.Recursos del formador.
3.Estratègies de motivació.
4.Recursos i mètodes didàctics.

Més informació

Estàs interessat en aquest curs? Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32