Skip to main content

 

Creat el primer Scrap pel sector tèxtil a Espanya

 

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va crear, amb efectes 1 de gener de 2023, entre les mesures fiscals per a incentivar l’economia circular, l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Seguint amb les implementacions de la normativa sobre residus impulsada per la Llei 7/2022, s’acaba de crear el primer SCRAP pel sector tèxtil a Espanya.

Aquest grup està format per grans empreses del sector com KIABI, INDITEX, IKEA, MANGO, H&M, DECATHLON i TENDAM, i s’anomena ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RESIDUO TEXTIL.

Es pretén que aquest col·lectiu i les empreses que s’hi sumin, compleixi amb el principi de responsabilitat ampliada del producte. Així doncs, qui posa en el mercat un producte n’és el responsable fins al final, també d’assumir-ne la responsabilitat quan aquests productes esdevenen residus.
Amb el clar objectiu de la sostenibilitat de l’economia, la Llei ha abraçat un enorme ventall d’àmbits on actuar.

 

Més informació:

Daniel Gonzalez, Responsable de l’àmbit Jurídic Internacional
dgonzalez@cambraterrassa.org

Close Menu