Skip to main content

Per què la formació a mida pot contribuir en canvis estructurals a la teva empresa?

Entre altres, aquests són els principals 5 avantatges que et pot aportar dur a terme un pla de formació per a l’empresa:

  1. S’adapta directament als objectius de l’empresa

El fet d’endinsar-nos plenament a l’empresa ens permet dissenyar programes de formació 100% alineats als objectius que persegueix l’organització. 

  1. Genera un clima positiu entre els treballadors

 Aportar formació als treballadors és una forma de mantenir la motivació en ells i de generar una oportunitat per reunir-los i reforçar els vincles entre ells i amb la mateixa empresa

  1. Permet la màxima flexibilitat a l’empresa

Amb els programes a mida els formadors s’adapten 100% a les necessitats de l’empresa: horaris, material, lloc de realització de les classes… tot es dissenya a mida segons les necessitats de l’empresa.

  1. Els coneixements apresos s’adapten ràpid al lloc de treball

El fet de dissenyar un programa formatiu adaptat 100% a les necessitats de l’empresa i dels seus treballadors permet que la plantilla pugui interioritzar en conjunt els nous coneixements i adaptar-los ràpidament al lloc de treball.

  1. Avaluació dels resultats

 Per implementar correctament un pla de formació a mida és imprescindible fer una anàlisi dels resultats d’aquesta per conèixer l’aplicabilitat de la formació realitzada. Això permet conèixer el 100% si els programes són efectius i com es poden redissenyar plans de formació alineats amb l’estratègia de l’empresa.

Quins aspectes i passos hauràs d’afrontar en un pla de formació a l’empresa?

  • Anàlisi i detecció de necessitats.
  • Disseny del programa de formació a mida.
  • Realització del curs de formació.
  • Avaluació i anàlisi de resultats.
  • Accions de seguiment i continuïtat.

Vols implementar un pla de formació a mida per a la teva empresa?

La formació a mida de la Cambra de Terrassa et permetrà millorar les teves capacitats i actualitzar els teus coneixements en tot el que té a veure amb la gestió empresarial. Enfoquem la formació de forma personalitzada, detectem les necessitats concretes, dissenyem el pla d’acció, ens encarreguem de tota la part logística del curs i avaluem la transferència de coneixements al lloc de treball. Alhora, oferim també flexibilitat pel que fa a horaris, calendaris i al lloc de celebració.

 

Vols saber més sobre la formació a mida a la teva empresa?

Més informació: Formació a mida

O contacta’ns a: formacio@cambraterrassa.org

 

Close Menu