Què puc fer i què no puc fer amb les dades personals dels meus clients

Data: 28 de setembre de 2022
Horari: de 15:00 a 16:30h
Format: Online

WEBINAR GRATUÏT

Què puc fer i què no puc fer amb les dades personals dels meus clients

Per a la gestió d’un establiment comercial és necessari mantenir el contacte amb els clients de la forma més propera i fluida possible. Aquest contacte es pot fer per diversos mitjans que poden requerir el manteniment de registres amb dades personals d’aquests clients. Mantenir dades personals dels clients requereix l’aplicació d’una sèrie de mesures que estan establertes per la normativa en vigor sobre aquesta matèria.

Data: 28 de setembre de 2022
Horari: de 15:00 a 16:30 h
Format: Online a través de la plataforma Teams (rebreu l’enllaç abans de la sessió)

Objectiu:

 • T’ajudarem a posar ordre en la relació amb els clients, a partir de les dades que tenim de cada un d’ells.
 • T’explicarem què podem fer i què no podem fer amb aquestes dades.
 • T’explicarem quins són els requisits de compliment normatiu
 • Et donarem consells pràctics sobre l’ús de les dades personals dels clients.

Destinataris: 

Propietaris o gestors de punts de venda que utilitzin dades personals dels clients en la seva gestió habitual de l’establiment comercial.

 • Empresaris individuals, gerents i directors d’empreses del sector comerç minorista.
 • Emprenedors del sector comercial minorista.
 • Responsables de les diferents àrees de negoci de les empreses del comerç minorista.
 • Gestors de zones comercials urbanes, mercats municipals i equipaments comercials.

Les empreses participants hauran de pertànyer a algun dels epígrafs d’activitat del CNAE-2009, grup 47 o estar donats d’alta a l’IAE als epígrafs 64,65 o 66. Les persones emprenedores que s’inscriguin hauran d’estar planificant l’inici d’una activitat econòmica dins del sector del comerç minorista.

Programa:

15:00h : Introducció i benvinguda a càrrec de la Sra. Fanny Novell, Vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Terrassa.

15:10 h: Inici de la jornada “Què puc fer I què no puc fer amb les dades personals dels meus clientsa càrrec Daniel González, responsable d’Assessoria Jurídica Internacional de la Cambra de Terrassa:

 • Tinc dades personals dels meus clients: què haig de fer?
 • Tinc dades personals dels meus clients: què no puc fer?
 • Què haig de fer per complir amb la normativa vigent?
 • Quines mesures de seguretat haig d’aplicar?

16:20h: Torn de precs i  preguntes.

INSCRIU-TE AL WEBINAR!

La jornada s’emmarca en el Programa de Suport al Comerç Minorista, amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Organitza:

Amb el suport de:

UNA MANERA DE FER EUROPA.

Contacte: 

Elisenda – emoncada@cambraterrassa.org

Anna – comerc@cambraterrassa.org 

937 339 833