Skip to main content

Com trobar nous clients en mercats de difícil accés?

Les missions, són una eina de promoció comercial molt utilitzada per les empreses i són molt efectives a l’hora de trobar nous clients en mercats de difícil accés on, l’empresa per sí mateixa, hauria d’invertir un cost de dedicació molt elevat per fer la cerca de possibles contactes.

Un any més, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa facilita aquesta tasca a les empreses programant diferents missions comercials cada any. Algunes de les missions programades pel primer quadrimestre de l’any 2020, a data d’avui, inclouen països internacionals com Marroc, Algèria, Tunísia o Mèxic.

Quines oportunitats de mercat podré trobar al Marroc?

El Marroc és un mercat molt atractiu per a les exportacions del nostre país gràcies a la seva situació geogràfica. La complementarietat entre la seva economia i l’espanyola, i el gran creixement econòmic que està experimentant aquest país en els últims anys, juntament amb els recents acords comercials bilaterals, especialment amb el món àrab, han convertit el país en una atractiva plataforma de producció i distribució.

Marroc també s’ha mantingut relativament allunyat de la crisi internacional tot i l’estreta vinculació que manté amb el seu soci econòmic principal: la Unió Europea.

 Què pot aportar Algèria al meu negoci?

 Algèria, és un país de gairebé 39 milions d’habitants. La zona nord del país, concentra la major part de la població, així com els principals centres econòmics.

Els sectors més importants per a les empreses espanyoles exportadores són: el ferroviari, el de la maquinària i materials per a la construcció, aparells mecànics i elèctrics, transport marítim, automòbils i vehicles de transport, agroalimentari, plàstics, aparells elèctrics, medicaments i equipament hospitalari, energies renovables i gestió de residus.                              

És Tunísia un bon destí per a la meva empresa?

Tunísia,  és un país d’11 milions d’habitants, 2 milions i mig dels quals viuen a la capital, Tunis.

El país posseeix una economia oberta amb un comerç exterior que va representar el 91% del PIB  l’any 2016 (segons el Banc Mundial). La balança comercial del país és estructuralment deficitària.

Els seus principals socis per a la importació i l’exportació són la Unió Europea i la Xina. El comerç a través de fronteres es veu amenaçat per la fràgil situació que travessa Líbia. França segueix essent el principal proveïdor i client de Tunísia.

Quina relació pot establir la meva empresa amb Mèxic?

Mèxic, és un mercat interessant però cal posar-hi molt esforç abans de poder recollir fruits. Es tracta d’una societat molt jeràrquica en tots els aspectes, així com també, en l’àmbit empresarial.

Amb els seus més de 127 milions d’habitants, hi ha multitud de possibilitats en els sectors que impliquen innovació i tecnologia. El sector del packaging ha dut al país a ser un dels 10 mercats més grans en plàstic a nivell mundial i el segon major importador després dels Estats Units.

La indústria de l’automòbil és el segon sector més important després de la indústria alimentària i el sector farmacèutic és considerat d’estratègic per al desenvolupament del país, estant entre els 15 primers del món i el segon d’Amèrica llatina. El procés d’innovació que està aconseguint requereix d’enginyeria (sobretot industrial) per a l’optimització dels processos.

Mèxic, en quan a hàbits de consum, és un país molt influenciat pels Estats Units. És una societat molt conscient de les marques i no acostuma a augmentar la despesa  d’un producte si el troba més econòmic i li aporta el mateix benefici.

Més informació de la Missió Comercial a Marroc, Algèria i Tunísia

Més informació de les Missions Comercials a la Cambra de Terrassa

Close Menu