Skip to main content

Com afecta el Coronavirus a les empreses?

Les conseqüències i la repercussió a diferents nivells que està tenint l’efecte del coronavirus a escala mundial és evident. Ja des que el passat 30 de gener, el director general de l’OMS va declarar l’emergència de salut pública d’importància internacional, els casos d’infecció s’han anat estenent des de la Xina fins a Europa, Estats Units i Amèrica del sud. Fins i tot, a Austràlia tenen alguns casos.

Això ha fet que les autoritats sanitàries internacionals i nacionals hagin decretat les mesures que han considerat pertinents per tal que la propagació del virus quedi el més controlat possible. Arran d’aquesta situació, s’ha pogut constatar l’efecte que ha tingut, en l’àmbit macroeconòmic, en les previsions de creixement a la baixa dels països que s’han vist afectats per aquest virus. I evidentment, aquest efecte negatiu també s’ha apreciat a nivell micro, a les empreses i les seves relacions comercials.

Hi ha hagut retards, incompliments, mercaderies bloquejades, centres de producció tancats, cancel·lació d’esdeveniments, comandes, etc. S’ha invocat el concepte de “força major” per justificar el retard o cancel·lació de comandes i aquest no és un concepte que tingui la mateixa consideració en tots els casos ni en totes les jurisdiccions.

En aquest sentit, les conseqüències legals poden ser múltiples i afectar diferents àmbits, ja sigui a nivell contractual o bé d’àmbits que generin una font de reclamacions entre empreses. També, altres de caràcter més intern com és el cas de l’àmbit laboral.

Quines mesures s’aconsella prendre?

És convenient, per tant, que les empreses facin una anàlisi interna dels seus contractes comercials i, especialment, dels terminis de lliurament dels productes, de les cobertures de les seves asseguradores i, evidentment, de la clàusula de la legislació aplicable, atès que s’hauria de veure quin tractament jurídic es té del concepte de força major segons la legislació que correspongui.

En definitiva, l’efecte del coronavirus també incideix i incidirà a les relacions comercials de les nostres empreses i, per tant, és necessari que les empreses valorin la viabilitat de possibles reclamacions d’acord amb els seus contractes comercials o bé, en cas contrari, revisin les seves pòlisses asseguradores per saber si un cas com el que estem patint a escala mundial pot tenir cobertura dins aquesta.

El que és absolutament clar és que caldrà una anàlisi cas per cas per poder calcular i valorar aquestes conseqüències jurídiques de possibles incompliments.

Més informació del servei d’Assessorament jurídic a:

https://www.cambraterrassa.org/assessorament-juridic-internacional/

Contacta’ns a

Oriol Puig i Bordas

Responsable d’Assessorament Jurídic Internacional

opuig@cambraterrassa.org

 

Close Menu