Skip to main content

Certificats d'origen en format digital

La forma més còmoda d’aconseguir els documents necessaris per a l’exportació.
Posem a la teva disposició la possibilitat d'obtenir el teu certificat d’origen, i altres documents, en format digital.

La Cambra de Terrassa tramita els certificats d’origen i altres documents d’exportació en format digital, un servei que garanteix la seguretat i el compliment de les normatives europees.

Descripció del Servei
  • Mitjançant la Plataforma eTrámites, es gestionen certificats d’origen, com també factures i altres documents en format digital.
  • La validació de la documentació per part de la Cambra, garanteix la seva autenticació, no repudi i integritat. I, mitjançant un Codi Segur de Verificació (CSV), permet la consulta de manera telemàtica i amb total garantia.
  • Plataforma operativa les 24 hores del dia.
Requisits i documentació

Per donar-te d’alta a la Plataforma  has de disposar d’una signatura digital homologada (emesa per un organisme oficial com Camerfirma, FNMT, IdCAT, etc), signar la declaració de l’expedidor i emplenar el full de registre de signatures,i el de domiciliació bancària.

Documentació per donar d’alta el servei

Altra documentació relacionada

Preu

Certificat d’Origen i altres documents en format digital
(Expedició + Còpia autèntica)

45 euros/unitat (inclou les despeses de digitalització)

Terminis de lliurament

Inferior a 24h (dies hàbils).

Contacte

Per tal d’ampliar informació indica’ns, si us plau, nom de l’empresa, telèfon i persona de contacte a: tramitacions@cambraterrassa.org.

Contacta amb Tramitacions:

Jordi Fortet jfortet@cambraterrassa.org
Nerea Martínez nmartinez@cambraterrassa.org
Sílvia Jiménez sjimenez@cambraterrassa.org

 93 733 98 33

Close Menu