Skip to main content

Certificat d’origen: Passaport per a l’exportació

La venda de mercaderies arreu del món comporta l’obligació de presentar determinats documents a les duanes de control, als nostres clients i als diferents agents implicats en el procés d’exportació. Entre aquests documents, s’hi troba un de molt important: el Certificat d’origen, que ens permetrà identificar l’origen de les mercaderies i agilitzar l’exportació i l’entrada de la nostra mercaderia a un altre mercat.

El certificat d’origen i les Cambres de Comerç

Les Cambres de Comerç són les encarregades d’emetre i segellar els certificats d’origen per a l’exportació de tota mena de mercaderies.

Aquestes juguen un paper molt important a l’hora d’emetre els certificats d’origen, ja que actuen com a garants de l’existència de les empreses que els sol·liciten de cara a tercers i disposen d’un registre de persones autoritzades (per part d’una persona apoderada o administradora de l’empresa) a poder signar-los. Això permet una traçabilitat absoluta a l’hora de definir responsabilitats, dona seguretat jurídica a totes les parts implicades, així com transperència a totes les expedicions i exportacions que es vulguin dur a terme.

Quins són els principals avantatges del certificat d’origen?

En un mercat global com en el que ens trobem, cada país aplica diferentes normes i acords amb la resta de països del món per tal de protegir el seu mercat interior. D’aquesta manera, les exportacions es troben sovint amb determinades barreres a l’exportació, com poden ser de tipus aranzelari, antidumping, restrictives, prohibitives, etc. on el certificat d’origen té un paper clau i necessari a l’hora d’identificar l’origen de les mercaderies. Això permet fer front a les diferents exigències que acabem d’esmentar, aporta seguretat jurídica i traçabilitat a tot el procés i a les parts implicades.

Els principals avantatges són:

  • Agilitzar les gestions duaneres
  • Els productes obtenen el benefici aranzelari que els correspon
  • Ofereix avantatges competitius en les negociacions internacionals
  • Facilita les vendes a l’estranger
  • Dona confiança als importadors exteriors
  • Tant a l’exportador com a l’importador els permet conèixer la traçabilitat de l’origen dels productes

Com obtenir el certificat d’origen?

L’empresa ha de contactar amb la seva Cambra de Comerç territorial per tal de poder accedir a aquest servei.

Actualment, la Cambra de Terrassa gestiona els certificats d’origen de tota la demarcació territorial de les següents poblacions: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls. Facilita la tramitació de certirficats d’origen en format 100% digital. Els clients poden tramitar des de la mateixa empresa l’obtenció dels certificats d’origen via telemàtica i còmodament, i a través de la plataforma digital eTràmits, tot estalviant despeses, temps i desplaçaments innecessaris.

Aquí pots trobar més informació aquí

 

Silvia Jimenez Priego
Tècnic de l’àmbit de gestió documental internacional
sjimenez@cambraterrassa.org
93 733 98 33

Close Menu