Per encarar les properes etapes de la crisi sanitària i econòmica, les Cambres de Sabadell i Terrassa demanen una acció conjunta d’administracions i entitats i insten al president del Consell Comarcal a impulsar-ne la seva coordinació

Por | Notícies Cambra
PER ENCARAR LES PROPERES ETAPES DE LA CRISI SANITÀRIA I ECONÒMICA, LES CAMBRES DE SABADELL I TERRASSA DEMANEN UNA ACCIÓ CONJUNTA D’ADMINISTRACIONS I ENTITATS I INSTEN AL PRESIDENT DEL CONSELL...
Entrar