Skip to main content

Canvien les normes del joc per a l’exportació dels productes de doble ús aplicable a partir del 9 de setembre

L’11 de juny es va publicar el Reglament (UE) 2021/821 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2021 pel qual s’estableix un règim de la Unió de control d’exportacions, el corretatge, l’assistència tècnica, el trànsit i la transferència de productes de doble ús, que deroga el Reglament (CE) núm. 428/2009 i serà aplicable a partir del 9 de setembre de 2021.

Amb aquest nou reglament, la Unió Europea reforça els controls respecte a una amplia varietat de tecnologies doble ús emergents, abastint una amplia gamma de productes de doble ús i tecnologies sensibles. Com per exemple, el control de l’ús final dels equips de cibervigilància. També busquen reforçar la coordinació que hi ha entre els Estats membres i la Comissió, amb la finalitat de recolzar l’execució efectiva dels controls a tota la Unió Europea.

S’incorporen dues noves autoritzacions generals per a l’exportació

Un dels aspectes més importants, és que s’incorporen dues noves autoritzacions generals per a l’exportació des de la Unió Europea per a productes de doble ús: una per a productes criptogràfics i una altre per a transferències de tecnologia intragrup de software en determinades circumstàncies.

A més a més, la nova normativa també confereix un paper important per a les empreses per abordar els riscos que a vegades plantegen els productes de doble ús per a la seguretat internacional, ja que s’introdueixen obligacions de diligència deguda per als productors.

S’haurà de tenir en compte, que l’esmentat Reglament introdueix una nova disposició sobre controls transmissibles, que permet en determinats casos, que un Estat membre introdueixi controls a l’exportació sobre la base de legislació d’un altre estat membre de la Unió Europea que permetrà un efecte transfronterer dels controls d’exportació dels estats membres.

Si necessites més informació o vols saber si el teu producte requerirà d’alguna de les dues noves autoritzacions, contacta’ns.

Consulta el reglament

 

Janis Soliano
Àmbit jurídic internacional de la Cambra
ajuridica@cambraterrassa.org
93 733 98 33
Linkedin

Close Menu