Skip to main content

Programa Integral de Cualificación y Empleo, en el marc de Garantia Juvenil

La Cambra de Comerç de Terrassa obre la convocatòria d’ajudes a les empreses per a la contractació de joves del programa PICE

 

Terrassa, 21 de juny 2024 .-  La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert la convocatòria d’ajudes a les empreses de la seva demarcació per a la contractació de joves del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de España. El PICE s’inclou en el programa de Garantia Juvenil per a la inserció laboral o educativa de joves entre 16 i 29 anys i preveu ajudes a la contractació de 5.000 € per ajuda.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de desembre d’aquest any, o bé fins a l’esgotament de les ajudes disponibles. Les empreses interessades han de fer la petició a través de la Seu electrònica de la Cambra. L’adjudicació de les ajudes es farà per concurrència no competitiva. Això vol dir que les sol·licituds es tramitaran i resoldran per estricte ordre d’entrada, prèvia comprovació del compliment dels requisits de la convocatòria. (Més informació).

El PICE es gestiona a través de les Cambres de Comerç i compta amb el suport del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

El PICE i les Cambres de Comerç

En el marc de Garantia Juvenil, implantada a Espanya l’any 2014 amb el suport del Fons Social Europeo (FSE),  i d’acord amb el posterior Programa FSE+  Ocupació Juvenil, 2021- 2027, la Cámara de España, junt amb les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació desenvolupen el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).  Aquest programa està integrat per una sèrie de mesures que s’ofereixen a tot el col·lectiu de joves destinataris de la Garantia Juvenil. Aquestes accions es presenten en forma d’itinerari per als joves, i aborden tant la millora de l’educació i la qualificació, com el foment de la contractació i l’autoocupació.

La concessió d’ajudes s’orienten, d’una banda, a fomentar la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), on s’inclou l’actual convocatòria de la Cambra de Comerç de Terrassa. I, d’altra banda, es destinen a promoure la posada en marxa de noves activitats empresarials o professionals per part d’aquests joves.
Per al 2024, l’import per a cada ajuda individual concedida per la contractació d’una persona treballadora és de 5.000 €.

#EuropaSeSiente

Segons les dades recollides per a l’elaboració de l’informe “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2023”,  del Consell General de Cambres i el Departament d’Educació

La inserció laboral dels Cicles Superiors d’FP supera lleugerament la mitjana catalana a la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa

Terrassa, 21 de juny .- El nivell d’inserció dels graduats en Cicles Superiors d’FP a l’àmbit territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa se situava, l’any 2023, en el 67%.  És un índex lleugerament superior a la mitjana registrada en el conjunt de Catalunya, amb un 66,17%, segons l’informe “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2023”, del Consell General de Cambres i el Departament d’Educació. Pel que fa a Terrassa, la inserció laboral es va situar l’any passat per aquests graduats en un 68%, per davant de Sant Cugat i Rubí.

La Cambra de Comerç de Terrassa, a través dels serveis de Formació Empresarial i Projectes de Formació, ha elaborat l’extracte  del dissetè informe “Inserció laboral dels Ensenyaments Professionals 2023“,  posant el focus en la demarcació territorial de la corporació amb dotze municipis. Els resultats per a l’àmbit territorial de la corporació terrassenca responen a una mostra de 532 persones enquestades, graduades en Cicles Superiors d’FP.

Segons els resultats d’aquesta enquesta, les famílies professionals que van registrar un major índex d’inserció van ser, l’any passat i en aquest territori, Química, amb un 90%, seguida de Disseny d’Interiors, amb un 82%. Les altres especialitats amb major inserció van ser Transport i Manteniment de vehicles (80%), Imatge i so (78%), Hoteleria i Turisme (75%), Sanitat i Electricitat (ambdues 72%).

Més inserció

Cal recordar que l’Informe de 2023 sobre conjunt de Catalunya indica que el nivell d’inserció per aquests graduats s’havia incrementat  l’1,78%, l’any passat, respecte al 2022. L’Informe precisa que el percentatge de desocupats i desocupades entre les persones graduades de Cicles Formatius “es manté sempre clarament per sota de l’atur juvenil de 16 a 24 anys de Catalunya”. L’any 2021, després de l’impacte negatiu de la pandèmia en l’ocupació juvenil, s’iniciava una recuperació i l’any 2022 s’incrementava en 27.600 el nombre d’ocupats i ocupades joves, al conjunt del territori català. (Més informació)

Terrassa, Rubí i Sant Cugat

Les dades sobre la demarcació territorial analitzades pels serveis de Formació Empresarial i Projectes de Formació de la Cambra de Terrassa fan també una aproximació més detallada dels municipis de Terrassa, Rubí i Sant Cugat.  Així doncs, a Terrassa, amb una mostra de 352 persones graduades enquestades i una inserció laboral d’un 68%, l’especialitat que registrava una major ocupació va ser Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat, amb un 92% d’inserció. Li segueixen les especialitats d’Higiene Bucodental, 91%;  Imatge pel Diagnòstic i Medicina Nuclear, 79%; Documentació i Administració Sanitària amb un 75%; i Educació Infantil amb un 71%.

En el municipi de Rubí, amb un total de 92 enquestats/des, les famílies professionals amb una major inserció, durant el darrer exercici, van estar Automatització i Robòtica Industrial, amb un 75%, sobre el total de les persones enquestades d’aquest cicle. Administració de Sistemes Informàtic en Xarxa (70%) i Educació Infantil  (50%) han estat les altres famílies laborals amb major inserció a Rubí. Del total de la mostra enquestada la mitjana d’inserció laboral es va situar en el 66%.

Pel que fa a Sant Cugat del Vallès, amb una mostra de 88 estudiants i un índex d’inserció laboral del 64%, les especialitats que van registrar majors nivells d’ocupació van ser Màrqueting i Publicitat, en primer lloc, amb un 78%, i Educació Infantil, amb un 70%.

Close Menu