Skip to main content

Brexit: Controls fronterers al Regne Unit

Com preparar-se per a la implementació de formalitats duaneres a partir de l’1 de gener?

Tot i la sotragada que la Covid-19 ha suposat pel comerç mundial i l’activitat de les empreses, no podem obviar la imminència d’altres esdeveniments crítics com és el cas del Brexit, el qual comportarà importants conseqüències en les relacions comercials entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE).

El Regne Unit va deixar de ser formalment un membre del grup europeu el passat 1 de febrer de 2020. No obstant això, la seva sortida de la UE es preveu que es materialitzi el 31 de desembre de 2020, ja que el govern britànic ha confirmat que no té la intenció de sol·licitar una nova pròrroga.

Després de la retirada, la UE i el Regne Unit van iniciar un procés de negociació sobre la futura relació i el tancament d’un nou acord d’associació que, en cas que es consensuï, entrarà en vigor a la fi del període de transició de desembre de 2020.

Aquestes negociacions tenen per objecte abordar diferents temàtiques contemplades a la Declaració política negociada per ambdues parts, juntament amb l’Acord de retirada, com ara aspectes polítics, socials i econòmics, incloent el comerç, la pesca, la cooperació per àmbits temàtics i la seguretat interna i externa.

Les parts han expressat la seva voluntat de pactar un acord de lliure comerç (TLC), per tal d’eliminar aranzels i barreres comercials, aconseguint així un comerç, el més “lliure de friccions” possible.

El progrés de les negociacions s’ha vist afectat negativament per la situació excepcional causada per la Covid-19 i, tot i que ambdues parts tenen la intenció d’accelerar les negociacions durant el mes de juliol, fixant com a fita celebrar i ratificar un acord abans de la fi de 2020, encara existeix un elevat grau d’incertesa sobre si podran culminar les negociacions amb un resultat positiu i implantar uns acords comercials abans de la data pactada.

Per aquest motiu, les empreses hauran de preparar-se per a la implementació de formalitats duaneres a partir de l’1 de gener que segur suposaran canvis en les condicions d’entrega de béns i prestació de serveis, així com una variació en els costos operatius.

De fet, el Regne Unit ha anunciat que introduirà de forma progressiva, a partir de l’1 de gener de 2021, controls fronterers als béns importats des de la UE per tal de garantir l’abastament en el seu mercat. Concretament:

  • En la primera etapa, els importadors al Regne Unit disposaran d’un termini de fins a 6 mesos per a complir les declaracions duaneres i efectuar l’eventual pagament d’aranzels. No obstant això, alguns productes com ara els químics o els animals vius tindran controls específics.
  • En la segona fase, es requerirà una notificació prèvia i documentació sanitària o fitosanitària per productes d’origen animal i plantes i productes vegetals.
  • Finalment, en la tercera etapa, s’introduiran controls fronterers habituals i pagament del deute duaner en el punt d’importació.

Aquestes mesures impliquen que els exportadors de la Unió Europea hauran de tenir en compte com poden afectar aquestes particularitats la seva operativa i als seus clients ubicats al Regne Unit per tal de preveure possibles contingències vinculades a la cadena de subministrament, costos vinculats als despatxos duaners o a l’exercici i desenvolupament de la pròpia activitat.

En aquest sentit, un factor clau és determinar quins són els recursos que disposa l’empresa per a gestionar el risc, si té els recursos i la capacitat necessaris (personal, accés a sistemes informàtics, emmagatzematge …), valorar l’existència de serveis intragrup, si es disposa d’una filial, sucursal i si disposa de les autoritzacions de duanes necessàries per a importar o exportar (emmagatzematge, perfeccionament).

Efectuar despatxos d’importació i exportació pot dilatar els terminis d’excussió d’una operació comercial, per aquest motiu és fonamental avaluar el risc de les demores en la cadena de subministrament i identificar vies alternatives per a la provisió de mercaderies, així com invertir en mecanismes que facilitin els procediments duaners com la figura de l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

En les circumstàncies actuals, avaluar la repercussió del Brexit sobre l’activitat empresarial per preveure l’impacte i tenir un pla de contingència per a desenvolupar una estratègia d’acord amb les característiques de l’empresa és fonamental per a no posar en risc la continuïtat de l’activitat de l’empresa i transformar el Brexit en una oportunitat per a revisar els procediments i l’operativa que es desenvolupa, detectant fortaleses i punts febles per a millorar el rendiment i la competitivitat, així com per a obrir nous mercats.

 Des de la Cambra oferim un servei integral per l’anàlisi de les repercussions del Brexit sobre l’activitat de les empreses.

 

Vols més informació?

Contacta amb ajuridica@cambraterrassa.org / opuig@cambraterrassa.org

 

 

Close Menu