Un grup d’empreses de la indústria auxiliar del sector d’automoció implantades a Catalunya es reuneixen a la Cambra de Terrassa, convocades pel Consell General de Cambres per tractar les: “Necessitats del Model Industrial a Catalunya. Experiències d’automoció i la seva indústria auxiliar”

Por | Notícies Cambra
Aprofitant l’actual rica diversitat industrial catalana i el seu prestigi acumulat, actiu aquest important i que, recents esdeveniments en el sector de l’automoció minven, i, fonamentats en l’experiència empresarial que...
Entrar