Carregant Esdeveniments

Detalls

Inici:
6 maig
Finalització:
8 maig
Horari:
16:00 - 19:00
Cost:
75€

Power PivotOBJECTIUS:
Aprendre a utilitzar el complement d’Excel, Power Pivot, per l’anàlisi de dades massives.

DESTINATARIS:
Aquest curs s’adreça a aquelles persones que tenint coneixements d’un full de càlcul necessiten aprofundir-hi per poder resumir les dades utilitzant taules dinàmiques amb gran volum d’informació.

REQUISITS:
Cal tenir bons coneixements de: Excel i taules dinàmiques, Lotus 123, Quattro Pro,…

TEMARI:
1. Què és PowerPivot?
2. L’entorn de PowerPivot.
3. Afegir taules des de diferents fonts:
– Vincular taules des d’Excel.
– Importar Taules des de Bases de Dades externes.
– Afegir Taules utilitzant les diferents opcions de Copiat.
4. Relacionar aquestes Taules per crear un Model de Dades.
5. Introduir al participant en l’ús de les funcions tipus DAX per generar indicadors en el Model de Dades.
6. Crear jerarquies per al seu posterior ús en els informes.
7. Crear mesures i DPI’s (Key Performance Indicators) per a la seva anàlisi.
8. Crear Taules i gràfiques Dinàmiques.
9. Actualitzar i recalcular les dades.

PROFESSORAT:
Consultors informàtics de Grup Bages Formadors.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
6 hores.
6 i 8 de maig de 2019.
De 17:00 a 20:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit*: 60 euros.
Preu venda públic: 75 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Altres (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32