Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
7 Novembre
Finalització:
28 Novembre
Horari:
9:00 - 14:00
Cost:
325€

Recinte

Cambra Terrassa
C/Blasco de Garay, 29-49
Terrassa, Barcelona 08224 Espanya
+ Mapa de Google

Negociar i Saber Resoldre Situacions ConflictivesINTRODUCCIÓ:
Aquest curs, té per objecte iniciar un procés de formació de els persones de l’empresa que per la serva responsabilitat han de treballar en situacions de negociació i resolució de conflictes, siguin aquests d’ordre laboral, com ara aconseguir acords amb comitès d’empresa o sindicats, com també d’altres vinculats a gestions de caire econòmic, com poden ser conciliacions o negociacions de deutes pendents amb d’altres empreses o organitzacions.

OBJECTIUS:
Els assistents, mitjançant aquest programa:
-Han de ser capaços d’augmentar les seves habilitats com a negociadors formals o informals en el context del conflicte, en nom de la seva organització o el càrrec que representen, influenciant de forma positiva els diversos interlocutors d’acord amb les seves característiques personals i específiques de les seves responsabilitats.
-Millorar la capacitat per enfrontar-se a situacions conflictives a partir d’enriquir els seus sistemes d’anàlisi i resolució de la situació, complexitat i comunicació amb els altres.
-Identificar els diferents estils d’influència per poder analitzar punts forts i dèbils dels participants en el conflicte i aplicar les tècniques de negociació que millor s’adaptin a la personalitat dels interlocutors i a les circumstàncies de treball i d’entorn.

DESTINATARIS:
Persones que necessiten treballar i potenciar les seves habilitats de negociació en l’àmbit professional i personals.

TEMARI:
1.Conceptes de conflicte.
-Què és un conflicte?
-Tipus de conflictes.
-Mediació, Arbitratge i Negociació.

2.Conceptes de negociació.
-Què és negociar?
-Quan s’ha de negociar?
-Quan NO s’hauria de negociar?

3.Models negociadors i estils.
-Formes de negociació possibles.
-Escola clàssica.
-Escola de Harvard.
-Estils de negociador.
-Estils competitiu i col·laboratiu.

4.Anàlisi de la situació.
-La visió de conjunt.
-Les pressions circumstancials.
-Les expectatives d’una i altra part.

5.Habilitats negociadores.
-L’observació.
-La perspicàcia.
-Els reforços positius i negatius.

6.La comunicació en el procés negociador.
-Entendre l’altra part, modelant els seus comportaments.
-Introducció a la PNL com a eina eficient.
-El control emocional.
-La importància de les implicacions personals.

7.El control de la negociació.
-La definició del objectius.
-El coneixement propi i de l’altra part.
-La informació situacional.
-Saber liderar les iniciatives.

8.Estratègies i tàctiques.
-Tipus d’estratègies.
-Tàctiques operatives.

9.Tancament de la negociació.
-Principis d’acord.
-Formalització i tancament.
-Anàlisi i revisió del procés.
-Pràctica de cas final.

PROFESSORAT:
Sr. Arseni Florensa.
Direcció de Màrqueting especialització Product Manager, Tècniques de Comunicació i Tècniques avançades de Vendes per EADA. Consultor i formador.

DURADA, CALENDARI I HORARI:
20 hores.
7, 14, 21 i 28 de novembre de 2019.
De 9:00 a 14:00 hores.

DRETS D’INSCRIPCIÓ:
Preu Soci Èxit (Bàsic, Competitivitat i Internacionalització)*: 295 euros.
Preu venda públic: 325 euros.

*+info: www.exitempresa.com
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.

Descarrega’t el programa AQUÍ

Inscriu-te

Cal omplir tots els camps marcats com (*)
Curs
Data inici
Data final

Identificació de l'alumne/a

Nom i cognoms (*)
D.N.I./N.I.F. (*)
Data de naixament (*)
Telèfon (*)
E-mail (*)

Facturació

Raó social
N.I.F./C.I.F.
Adreça
Municipi
Codi postal
Telèfon
E-mail
Persona de contacte

Dades de l'alumne

Càrrec (*)
DirectiuComandament intermediComercialTècnicPersonal administratiuOperari
Àrea de treball (*)
DireccióComercial - MàrquetingProducció - logísticaR + D - Oficina tècnicaQualitat - riscos laborals i medi ambientAdministracióComerç exteriorRecursos humansAtenció al clientManteniment

Com ha rebut la informació?

Correu electrònicWebPremsaA la CambraPer recomanació
Xarxes socials (indicar)

Dades del pagament

Import (*)
Forma de pagament (*) EfectiuXec nominatiu a nom de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaTransferència al compte ES17-0081-5098-65-0001052607 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de TerrassaDomiciliació bancària

Inscripció

CONDICIONS DE PAGAMENT:

  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs amb qualsevol de les possibilitats especificades a la Fitxa d’Inscripció: efectiu, xec, transferència, domiciliació bancària.
  • Sols es podrà anul·lar la matriculació a un curs dins 48 hs. abans del seu inici. En cas d’anul·lació de plaça el participant pot optar per les següents opcions:
    • Retorn de l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
    • Cedir la plaça a un altre participant de la mateixa empresa.
  • La plaça a un curs no s’entendrà definitivament reservada fins que no s’hagi fet efectiu l’import de la seva matrícula.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa confirmarà l’acceptació, pels seus mitjans habituals, de totes les reserves, entenent-se així, l’acceptació definitiva de la comanda.
  • La Cambra de Comerç de Terrassa, es reserva el dret a suspendre el curs, en el cas que no hi hagi un nombre de participants suficients, recomanables pel correcte funcionament del mateix, o bé per causes de força major. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Terrassa procedirà al retorn de l’import de la matrícula, quan aquesta ja s’hagi fet efectiva per part de l’alumne.

Contacta amb Formació:
formacio@cambraterrassa.org
93 733 98 31 / 93 733 98 32