Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
27 setembre
Finalització:
1 octubre

Missió comercial virtual a Letònia, Lituània i Bielorússia                                       UNA NOVA FORMA DE FER NEGOCIS SENSE DESPLAÇAR-SE

El món ha canviat i també les formes de fer-hi negocis. Sorgeix una nova forma de relacionar-nos i és necessari que ens hi adaptem perquè no podem permetre aturar-nos.

Les Missions Comercials Virtuals són, sens dubte, una alternativa més per a que les empreses puguin prospectar els mercats i un primer pas per a la presa de contacte amb possibles clients.

És per això que la Cambra de Terrassa, amb la col·laboració dels nostres col·laboradors a la zona, organitza una Missió Comercial Virtual a Letònia, Lituània i Bielorússia.

Us proposem l’organització d’una agenda de negocis virtual, on les reunions que us aconseguirem amb possibles clients es portaran a terme per mitjà de videoconferències supervisades i moderades per la consultora  i la Cambra de Terrassa.

Les dates previstes per a portar a terme les reunions virtuals aniran  del 27 de setembre a l’1 d’octubre de 2021.

                                                        Data límit d’inscripció: 20 de juliol de 2021.

                                                                                   Places limitades

 

SECTORS D’INTERÈS PREFERENT:

Letònia: Equips, recanvis per a maquinària, transport, enginyeria elèctrica, aparells mecànics, productes minerals i medicaments.

Lituània:  Productes minerals, enginyeria elèctrica, metalls, productes químics i transport.

Bielorússia: Maquinària, equipament (inclòs el transport), productes minerals, productes químics, matèries primeres, metalls.

Descripció i objectius:

Aquesta Missió té com a objectiu la recerca de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant en els mercats objectiu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oportunitats de mercat:

Per què Letònia?

 Letònia és un país situat al nord d’Europa amb una població de 1.950.116 habitants. Pertany a la UE des de 2004 i fomenta activament la inversió estrangera. Fins i tot, tractant-se d’un país petit, compta amb moltes oportunitats per a les empreses del nostre país.

La seva economia està basada en l’agricultura, la indústria tèxtil i la siderúrgia, encara que actualment el turisme és una important font d’ingressos.

EL PIB de l’any 2016 va créixer un 2% i es preveu un creixement del 3% ens els anys següents.

Per què Lituània?

Lituània és un país situat al nord d’Europa amb una població de 2.847.904 habitants.

En aquest país, és molt important l’agricultura ja que 1/5 part de la població activa es dedica a ella. També en destaca la ramaderia.

Va adoptar l’euro al gener de 2015 i des de llavors, la seva economia s’ha anat recuperant a causa de l’increment d’exportacions i la captació de fluxos creixents de IED.

Està dividit en quatre zones econòmiques: Lituània Est té un sector industrial diversificat en expansió, la zona Sud posseeix la meitat de recursos energètics i aquàtics i té metal·lúrgiques, manufactures i alimentàries, el Nord de Lituània és una important zona grangera i per últim, la zona Oest és coneguda per les drassanes, la reparació de vaixells i la pesca.

 Per què Bielorússia?

 Bielorússia és un país situat a Europa Central amb una població de 9.504.704 habitants. La seva capital és Minsk i és el major centre industrial de Bielorússia.

Aquest país manté una important estructura industrial i una agricultura desenvolupada. Les seves principals importacions des d’Espanya són els productes hortofrutícoles, la tecnologia industrial i els automòbils.

Els sectors prioritaris són la indústria farmacèutica, la biotecnologia, la nano tecnologia i els nano materials, l’alta tecnologia, la indústria química i petroquímica, la indústria mecànica i béns d’equip, els transports i infraestructures de transports, l’enginyeria civil, els materials de construcció, el sector agrícola, la indústria alimentària, les tecnologies de la informació i el turisme.

______________________________________________________________________________________________________

Què us oferim:

 • Reunió amb el responsable dels mercats de Letònia, Lituània i Bielorússia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
 • Agenda individualitzada elaborada per la nostra col·laboradora a destí.
 • Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
 • Seguiment personalitzat de l’acció comercial.

Dades de participació:

 • Quota de participació 350 € (+IVA)
 • Preu d’agendes en destí:
Letònia: 750 €         
Lituània: 500 €     
Bielorússia: 750 €
 • Data límit d’inscripció: 20 de juliol de 2021.
 • Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
 2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:

Montse Llimós

Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org

 1. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)
 2. Forma de pagament:
 • Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió comercial Virtual a Letònia, Lituània i Bielorússia 2020” al compte número:

IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607

SWIFT: BSABESBB

 1. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
 • La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
 • La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
 • Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.

Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

 1. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.
 2. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.
 3. En cas de cancel·lació de l’empresa:
 • La quota de participació no es retornarà.
 • La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas de què el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
 • De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Convocatoria versió català Bielorússia-Letònia-Lituània-2021

Convocatoria versión castellano Bielorusia-Letonia-Lituania-2021

Contacta amb:
Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org