Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
24 Maig
Finalització:
29 Maig

Organitzador

Cambra Terrassa
Telèfon:
93 733 98 33
Web:
http://www.cambraterrassa.es/

Missió comercial a RússiaDel 24 al 29 de maig de 2020

La Cambra de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2020 del Consell General de Cambres de Catalunya, i la seva col·laboradora a Rússia, organitzen una Missió Comercial a Rússia del 24 al 29 de maig de 2020.

Aquesta Missió és de caràcter multisectorial. Forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya amb el suport d’ACCIÓ i té com a objectiu la recerca de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant als mercats objectiu.

Es visitaran entre d’altres les ciutats de Moscou i Sant Petersburg, segons les agendes adaptades a cada perfil d’empresa.

Data límit d’inscripció: 13 de març de 2020

______________________________________________________________________________________________________

Oportunitats de mercat:

PER QUÈ RÚSSIA?

Amb una població de gairebé 147 milions de persones, Rússia és el país més gran del món i s’estén per gairebé tot el nord d’Euràsia. Es caracteritza per tenir grans exportacions de béns gràcies al pes que té el petroli i el gas en la seva economia. No obstant això, també és un mercat importador, ja que no té la suficient estructura empresarial per a poder satisfer la demanda. La indústria local és poc competitiva, de manera que la despesa es canalitza en molt bona mesura cap a la importació.

Bona part de la riquesa obtinguda de la comercialització dels recursos energètics s’ha traduït en el sorgiment d’unes noves classes mitjanes, amb un poder adquisitiu creixent, hàbits comercials semblants als occidentals i una gran propensió marginal a la despesa. Aquesta nova classe mitjana russa s’ha convertit en l’objectiu de moltes empreses foranes que busquen mercats en ràpid creixement.

Sectors d’interès preferent: Indústria agrícola, maquinaria industrial, principis actius per a la indústria química i farmacèutica, farmàcia, wellness & beauty, components elèctrics, plàstics i derivats, entre d’altres.

 *Si el teu sector no hi surt reflectit, consulta’ns i et farem una valoració del potencial del teu producte al mercat.

______________________________________________________________________________________________________

Itinerari: del 24 al 29 de maig de 2020

24 de maig: desplaçament des de Barcelona a Moscou.

25 i 26 de maig: jornades de reunions de negoci per la zona de Moscou.

27 de maig: desplaçament des de Moscou a St. Petersburg.

28 de maig: jornada de reunions de negoci per la zona de St. Petersburg.

29 de maig: desplaçament des de Sant Petersburg a Barcelona.

Què us oferim?

-Reunió amb el responsable del mercat rús de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
-Agenda individualitzada elaborada pels nostres col•laboradors a destí.
-Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
-Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
-Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
-Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

Quota de participació 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:
-Moscou : 650 € (+IVA)
-St. Petersburg: 600 € (+IVA)

Data límit d’inscripció: 13 de març de 2020.
-Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

______________________________________________________________________________________________________

Condicions de participació:

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol•liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Iolanda Pujol
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: ipujol@cambraterrassa.org
3. La sol•licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)
4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Rússia 2020” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB
5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol•licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.
6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.
7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.
8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.
9. En cas de cancel•lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre col•laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Convocatòria de la missió a Rússia

Convocatoria de la misión a Rusia

Contacta amb:
Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org