Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
29 gener
Finalització:
7 febrer
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.

Missió comercial a Marroc, Algèria i TunísiaDel 29 de gener al 7 de febrer de 2020.

 

La Cambra de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2020 del Consell General de Cambres de Catalunya, amb la cooperació dels seus col•laboradors a Casablanca i Alger, organitzen una Missió Comercial a Marroc, Algèria i Tunísia del 29 de gener al 7 de febrer de 2020.

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial.

Es visitaran, entre d’altres, les ciutats de Casablanca, Alger i Tunísia segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

Data límit d’inscripció: 5 de desembre de 2019

______________________________________________________________________________________________________

Oportunitats de mercat:

PER QUÈ MARROC?

Marroc és un mercat molt atractiu per a les exportacions del nostre país gràcies a la seva situació geogràfica, la complementarietat entre la seva economia i l’espanyola, i el gran creixement econòmic que està experimentant aquest país en els últims anys.
Els recents acords comercials bilaterals (especialment amb el món àrab), han convertit el Marroc en una atractiva plataforma de producció i distribució.
Marroc també s’ha mantingut relativament allunyat de la crisi internacional tot i l’estreta vinculació que manté amb el seu soci econòmic principal: la Unió Europea.
Existeixen oportunitats de mercat importants en el sector, de l’automòbil, agro indústria, aquicultura, TIC i comunicació, subcontractació , infraestructures, energies renovables, construcció i sanitat.

PER QUÈ ALGÈRIA?

Algèria és un mercat de gairebé trenta-nou milions d’ habitants. La zona nord del país concentra la major part de la població, així com els principals centres econòmics.
Els sectors amb oportunitats actual són principalment els productes intermedis com ara el packaging, productes agrícoles ( també equipament), recanvis i accessoris del sector de l’automoció, il-il·luminació en general,…

PER QUÈ TUNÍSIA?

Tunísia és un mercat d’11 milions d’ habitants, dos milions i mig dels quals viuen a la capital, Tunis.
El país posseeix una economia oberta amb un comerç exterior que va representar el 91% del PIB l’any 2016 (segons el Banc Mundial). Fins a la crisi de 2011, el país va seguir una política d’ obertura econòmica i va firmar un acord associació amb la Unió Europea, que suprimia les barreres aranzelàries i comercials de la majoria de les mercaderies.
La balança comercial del país és estructuralment deficitària.
Els seus principals socis per a la importació i exportació són la Unió Europea i la Xina. El comerç a través de fronteres es veu amenaçat per la fràgil situació que travessa Líbia. França segueix essent el principal proveïdor i client de Tunísia.
Els sectors amb oportunitats són principalment construcció, sanitat, sector farmacèutic, turisme, TIC, energies renovables, sector alimentari, aeronàutica, automòbil.

______________________________________________________________________________________________________

Què us oferim?

-Reunió amb el responsable dels mercats de Marroc, Algèria i Tunísia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
-Agenda individualitzada elaborada pels nostres col•laboradors a destí.
-Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
-Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
-Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
-Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

Quota de participació 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:
-Marroc : 800 €
-Algèria: 975 €
-Tunísia: 950 €

Data límit d’inscripció: 5 de desembre de 2019.
-Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

______________________________________________________________________________________________________

Condicions de participació:

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol•liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org
3. La sol•licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)
4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Marroc, Algèria i Tunísia 2020” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB
5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol•licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.
6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.
7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.
8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.
9. En cas de cancel•lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre col•laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Convocatòria de la missió al Marroc, Algèria i Tunísia

Convocatoria de la misión a Marruecos, Argelia y Tunez

Contacta amb:
Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org