Carregant Esdeveniments

Mostra els detalls

Inici:
10 Novembre
Finalització:
16 Novembre

Missió comercial a Jordània i LíbanDel 10 al 16 de novembre de 2019

La Cambra de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2019 del Consell General de Cambres de Catalunya, i amb la cooperació dels seus col·laboradors a Amman i Beirut, organitzen una Missió Comercial a Jordània i Líban del 10 al 16 de novembre de 2019.

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial.

Es visitaran, entre d’altres, les ciutats d’Amman i Beirut segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

Data límit d’inscripció: 26 de juliol de 2019

______________________________________________________________________________________________________

Oportunitats de mercat:

PER QUÈ JORDÀNIA?

Jordània, és un país de l’Àsia situat en l’Orient Mitjà amb una població de 10.248.069 habitants. L’economia jordana es basa en el sector terciari, que respon al 78,6% del PIB del país, d’altra banda el sector secundari i primari representa una clara minoria ocupant un 18,4% i 3% respectivament.

És una excel·lent plataforma regional, país estable, segur, amb capital humà, bones infraestructures i un sistema financer de qualitat.  El país s’està convertint en una porta d’entrada per a les empreses i en un centre de referència del sector serveis. L’esforç realitzat durant els últims anys per posar en marxa reformes estructurals en diferents sectors de l’activitat terciària ha donat els seus fruits i el país està aconseguint superar en part l’absència de recursos naturals i ser un referent regional en turisme, banca, educació o sanitat. L’abandonament durant els noranta de les polítiques proteccionistes i l’inici del procés d’adhesió a l’OMC, que va culminar l’any 2000, han possibilitat l’existència de pràctiques comercials homologables internacionalment. Donada la seva escassa activitat industrial, la reduïda grandària del seu mercat i la manca de matèries primeres, Jordània depèn considerablement de les importacions, tant per al consum com per a l’aprovisionament d’equips i béns intermedis. Presenta, per tant, una economia molt oberta, amb una taxa d’obertura comercial que supera el 60% de manera sistemàtica des de fa temps. Jordània és, en general, una economia de serveis, ja que aquests suposen el 79% del PIB. Actualment, els sectors prioritaris per al país són el turisme, la construcció, l’enginyeria, la indústria agroalimentària, les TIC, el sector energètic i els tractaments de l’aigua.

PER QUÈ LÍBAN?

El Líban, situat en l’Orient Pròxim amb una població de 6.082.357 habitants, té una economia orientada principalment als serveis, ocupant aquests, un 70% del seu PIB. Destaquen la banca i el comerç, que constitueixen els pilars fonamentals d’aquesta.

Cal destacar també que és un país políticament estable i amb entrades abundants de capital. Gràcies a l’acord de lliure comerç que es va signar l’any 2006 amb la UE, s’estan desmantellant gradualment els aranzels a la importació de productes des de la UE posicionant-se com a principal proveïdor de les importacions libaneses amb un 38,7% de participació.

Els principals productes importats pel Líban l’any 2017 varen ser combustibles i lubricants, paviments i revestiments ceràmics, confecció femenina , farmaquímica, material elèctric de baixa i mitja tensió, confecció masculina , automòbils, manufactures del plàstic, entre d’altres.

______________________________________________________________________________________________________

Què us oferim?

-Reunió amb el responsable dels mercats de Jordània i Líban de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
-Agenda individualitzada elaborada pels nostres col•laboradors a destí.
-Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
-Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
-Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
-Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

Quota de participació 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:
-Jordània : 550 € (+IVA)
-Líban: 550 € (+IVA)

Data límit d’inscripció: 26 de juliol de 2019.
-Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

______________________________________________________________________________________________________

Condicions de participació:

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol•liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Iolanda Pujol
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: ipujol@cambraterrassa.org
3. La sol•licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)
4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Comercial a Jordània i Líban 2019” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB
5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol•licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.
6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.
7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.
8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.
9. En cas de cancel•lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre col•laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Convocatòria de la missió a Jordania i el Líban

Convocatoria de la misión a Jordania y Líbano

Contacta amb:
Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org